Oldalfelelős: Juhász M. frissítve: 2007.06.12..

<<<vissza

VÉDETT NÖVÉNYEK

A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelete tartalmazza a Magyarországon védett növényfajok listáját. A Somogyban előforduló védett fajok adatait főként saját tereptapasztalataink, valamint a rendelkezésre álló kevés szakirodalom alapján állítottuk össze.

1. Baláta-tó TT.
2. Közép-Dráva tájegység (Duna-Dráva NP.)
3. Boronka-melléki TK.
4. Nyugat-Dráva tájegység (Duna-Dráva NP.)
5. Csokonyavisontai TT.
6. Nagyberki Fehérvíz TT.
7. Látrányi puszta TT.
8. Kis Balaton TK.
9. Zselici TK.
10. A felsorolt védett területeken kívül

Fokozottan védett növények

Magyar név
Tudományos
név

Eszmei értéke (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gyapjas gyűszűvirág
Digitalis lanata

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Lápi hízóka
Pinguicula vulgaris

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Rigópohár (Boldogasszony papucsa
Cypripedium
calceolus

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Pókbangó
Ophrys
sphegodes

30000

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Szívlevelű hídőr
Caldesia parnassifolia

30000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tátogó kökörcsin
Pulsatilla patens

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 Védett növények


Rövidítések magyarázata:

X - tényleges (ismert) előfordulás

o - irodalmi adat vagy bizonytalan előfordulás

Magyar név
Tudományos név

Eszmei értéke (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Agárkosbor
Orchis morio

10000

 

o

X

X

X

 

X

 

X

X

Aldrovanda
Aldrovanda vesiculosa

10000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árnyéki sás
Carex umbrosa

5000

 

 

 

o

 

 

 

 

 

o

Bársonyos kakukkszegfű
Lychnis coronaria

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Békakonty
Listera ovata

5000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Békaliliom
Hottonia palustris

5000

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

Bíboros kosbor
Orchis purpurea

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Bordapáfrány
Blechnum spicant

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Borostás sás
Carex strigosa

2000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Buglyos szegfű
Dianthus superbus

5000

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Csermelyciprus
Myricaria germanica

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Csillagos nárcisz
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Csillagőszirózsa
Aster amellus

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Hegyi csipkeharaszt
Selaginella helvetica

2000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Debreceni torma
Armoracia macrocarpa

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Díszes vesepáfrány
Polystichum setiferum

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Epergyöngyike
Muscari botryoides

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Erdei borkóró
Thalictrum aquilegiifolium

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Erdei cikláme
Cyclamen purpurascens

5000

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

Erdei holdviola
Lunaria rediviva

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Erdei szellőrózsa
Anemone sylvestris

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Északi sás
Carex hartmannii

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Farkasbogyó
Scopolia carniolica

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

Farkasboroszlán
Daphne mezereum

10000

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

Farkasölő sisakvirág
Aconitum vulparia

2000

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Fehér madársisak
Cephalanthera damasonium

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Fehérmájvirág
Parnassia palustris

10000

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Fehér tündérrózsa
Nymphaea alba

5000

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

Fehér zászpa
Veratrum album

2000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Fekete fodorka
Asplenium adiantum-nigrum

5000

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Fekete kökörcsin
Pulsatilla pratensis ssp.
nigricans

5000

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

Forrásfű
Montia fontana

2000

 

o

 

o

 

 

 

 

 

X

Füles fűz
Salix aurita

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Fürtös homokliliom
Anthericum liliago

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Fűzlevelű gyöngyvessző
Spiraea salicifolia

2000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Gázló
Hydrocotyle vulgaris

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Gérbics
Limodorum abortivum

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

Gímpáfrány
Asplenium scolopendrium

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Gömbtermésű sárma
Ornithogalum sphaerocarpum

2000

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gyapjasmagvú sás
Carex lasiocarpa

2000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Kisfészkű hangyabogáncs
Jurinea mollis

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Harangláb
Aquilegia vulgaris

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Hármaslevelű fogasír
Cardamine waldsteinii

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Hármaslevelű szellőrózsa
Anemone trifolia

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Pusztai árvalányhaj
Stipa pennata

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Hegyi pajzsika
Dryopteris expansa

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Osztrák zergevirág
Doronicum austriacum

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Homoki kocsord
Peucedanum arenarium

2000

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Hússzínű ujjaskosbor
Dactylorhiza incarnata

10000

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Illatos bibircsvirág
Gymnadenia odoratissima

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Kakasmandikó
Erythronium dens-canis

10000

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

Kapcsos korpafű
Lycopodium clavatum

10000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Kardos madársisak
Cephalanthera longifolia

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Karéjos vesepáfrány
Polystichum aculeatum

5000

 

X

 

X

X

 

 

 

X

X

Kálmos
Acorus calamus

2000

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Kárpáti sáfrány
Crocus heuffelianus

10000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleti zergevirág
Doronicum orientale

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Kenyérbél-cickafark
Achillea ptarmica

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Keskenylevelű gyapjúsás
Eriophorum angustifolium

5000

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Kék szamárkenyér
Echinops ruthenicus

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kétlevelű sarkvirág
Platanthera bifolia

2000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Kígyónyelv
Ophioglossum vulgatum

2000

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

Királypáfrány
Osmunda regalis

10000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Királyné gyertyája
Asphodelus albus

10000

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Kis körtike
Pyrola minor

5000

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Kis rence
Utricularia minor

10000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kispárlófű
Aremonia agrimonioides

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kockás kotuliliom
Fritillaria meleagris

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Kornistárnics
Gentiana pneumonanthe

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kúszó zeller
Apium repens

10000

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

Lápi békabuzogány
Sparganium natans

50000

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúszó csalán
Urtica kioviensis

5000

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Lápi rence
Utricularia bremii

30000

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeti szőlő
Vitis sylvestris

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Lónyelvű csodabogyó
Ruscus hypoglossum

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Madárfészek
Neottia nidus-avis

5000

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

Magasszárú kocsord
Peucedanum verticillare

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Magyar lednek
Lathyrus pannonicus

5000

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

Májvirág
Hepatica nobilis

2000

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

Réti szegfű
Dianthus deltoides

5000

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

Mocsári kosbor
Orchis laxiflora

10000

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

Mocsári nőszőfű
Epipactis palustris

5000

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Nagyezerjófű
Dictamnus albus

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Nyári tőzike
Leucojum aestivum

2000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Örménygyökér
Inula helenium

5000

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

Őszi fűzértekercs
Spiranthes spiralis

10000

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Pázsitos nőszirom
Iris graminea

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Pirítógyökér
Tamus communis

2000

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Piros madársisak
Cephalanthera rubra

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Pocsolyalátonya
Elatine alsinastrum

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Pofók árvacsalán
Lamium orvala

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Poloskaszagú kosbor
Orchis coriophora

10000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Rejtőke
Teesdalia nudicaulis

10000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Rucaöröm
Salvinia natans

2000

X

X

X

X

 

 

 

X

 

X

Sárgaliliom
Hemerocallis lilio-asphodelus

10000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Selymes boglárka
Ranunculus illyricus

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Sulyom
Trapa natans

2000

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

Sűrű csetkáka
Eleocharis carniolica

2000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Szalmagyopár
Helichrysum arenarium

2000

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

Szálkás pajzsika
Dryopteris carthusiana

5000

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Szártalan kankalin
Primula vulgaris

2000

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Szennyes ínfű
Ajuga laxmannii

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Széles pajzsika
Dryopteris dilatata

5000

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Széleslevelű gyapjúsás
Eriophorum latifolium

5000

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Széleslevelű nőszőfű
Epipactis helleborine

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Szibériai nőszirom
Iris sibirica

10000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Szőrös nyír
Betula pubescens

10000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Szúrós csodabogyó
Ruscus aculeatus

5000

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

Tarajos pajzsika
Dryopteris cristata

10000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Tarka kosbor
Orchis tridentata

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tarka nőszirom
Iris variegata

5000

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Tarka sáfrány
Crocus reticulatus

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tavaszi hérics
Adonis vernalis

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tavaszi tőzike
Leucojum vernum

2000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Tengerparti szittyó
Juncus maritimus

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Téli zsurló
Equisetum hyemale

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Tóalma
Ludwigia palustris

5000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Törpe mandula
Amygdalus nana

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tőzegeper
Potentilla
palustris

10000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőzegmoha
Sphagnum palustre

5000

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Karcsú tőzegmoha
Sphagnum recurvum

5000

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Láperdei tőzegmoha
Sphagnum teres

5000

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Zászlós tőzegmoha
Sphagnum subsecundum

5000

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbánliliom
Lilium martagon

2000

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

Tündérfátyol
Nymphoides peltata

2000

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Tündérfürt
Aruncus dioicus

2000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Vetővirág
Sternbergia colchiciflora

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Vidrafű
Menyanthes trifoliata

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Vitézkosbor
Orchis militaris

10000

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

Vitézvirág
Anacamptis pyramidalis

10000

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Zalai bükköny
Vicia oroboides

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Zergeboglár
Trollius europaeus

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X