<<<vissza

A környezetvédelmi miniszter

13/2001. (V. 9.) KöM rendelete

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. § (3) bekezdésében, továbbá 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

  1. A védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú, illetőleg a 2. számú melléklet, a fokozottan védett növény-, illetve állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 3. számú, illetőleg a 4. számú melléklet szerint állapítom meg.
  2. A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében.

2. §

Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok). A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítő hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.

3. §

A fokozottan védett barlangok körét a 6. számú melléklet szerint állapítom meg.

4. §

(1) A rendelet 1–4. számú mellékleteiben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok körét a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (l) bekezdés szerinti fajokra a Tvt. 42-44. és 80. §-ának, továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997 (II. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A 7. és 8. számú mellékletben szereplő növény-, illetve állatfajok esetében a Tvt. 42. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti engedély csak korlátozott számú példányra, kutatási, oktatási célból, valamint egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében, illetve egyéb közérdekből adható.

(4) A 8. számú mellékletben szereplő hólyagos fóka és a grönlandi fóka származékai esetében a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerint engedély adható abban az esetben is, ha igazolható, hogy a származék elkészítéséhez e két faj valamelyikének egyedét az inúit nép tagjai hagyományos vadászattal ejtették el.

(5) A 7. számú mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 10.000 Ft.

(6) A 8. számú mellékletben szereplő állatfajok közül a bütykös hattyú, a házi veréb, a kárókatona, a sárgalábú sirály és a seregély pénzben kifejezett értéke egyedenként 1.000 Ft, a többi faj esetében egyedenként 20.000 Ft.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben felsorolt fajok kivételével – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló, többször módosított 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti.

(2) A 2. számú mellékletben felsorolt halfajok közül a dunai nagyhering, a fenékjáró küllő, a gyöngyös koncér, a leánykoncér, a szivárványos ökle és a tarka géb esetében az e rendelet szerinti védelem 2002. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

Dr. Turi-Kovács Béla

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

 

VÉDETT NÖVÉNYEK

Magyar név

Tudományos név

Értéke (Ft)

MOHÁK

Algarvei hasadtfogúmoha

Fissidens algarvicus

5.000

Alhavasi szőrössüvegűmoha

Orthotrichum rogeri

5.000

Arnoldi-hasadtfogúmoha

Fissidens arnoldii

5.000

Berzedt tőzegmoha

Sphagnum squarrosum

5.000

Bókoló trágyamoha

Desmatodon cernuus

5.000

Csavart tőzegmoha

Sphagnum contortum

5.000

Csillagos szőrössüvegűmoha

Orthotrichum stellatum

5.000

Csónakos tőzegmoha

Sphagnum palustre

5.000

Csoportos paránymoha

Ephemerum cohaerens

5.000

Csőrös farkaslábmoha

Anomodon rostratus

5.000

Ernyőmohaszerű görbefogúmoha

Anacamptodon splachnoides

5.000

Felálló hegyesmájmoha

Lophozia ascendens

5.000

Felállótokú aloémoha

Aloina bifrons

5.000

Félgömbfejű tőzegmoha

Sphagnum capillifolium

5.000

Frost-úszómájmoha

Riccia frostii

5.000

Fülecskés tözegmoha

Sphagnum auriculatum

5.000

Geheeb-pintycsőrűmoha

Brachytecium geheebii

5.000

Girgensohn-tőzegmoha

Sphagnum girgensohnii

5.000

Gömbös körtikemoha

Physcomitrium sphaericum

5.000

Gyökerecskés-levélcsúcsú moha

Calliergon stramineum

5.000

Gyűrűtlen sarlósmoha

Drepanocladus exannulatus

5.000

Halványbarna tőzegmoha

Sphagnum subnitens

5.000

Halványzöld szőrössüvegűmoha

Orthotrichum scanicum

5.000

Háromélű moha

Meesia triquetra

5.000

Hasastokú párnácskamoha

Grimmia plagiopodia

5.000

Hegyeságú pintycsőrűmoha

Brachytecium oxycladum

5.000

Hólyagos kerekesféreglakta-májmoha

Frullania inflata

5.000

Hübener-úszómájmoha

Riccia huebeneriana

5.000

Jungermann-moha

Jungermannia subulata

5.000

Kanalaslevelű körtemoha

Bryum neodamense

5.000

Karcsú aranymoha

Campylium vernicosus

5.000

Karcsú tőzegmoha

Sphagnum recurvum

5.000

Kereklevelű hosszúcsőrűmoha

Rhynchostegium rotundifolium

5.000

Keskenyfogú körtemoha

Bryum stirtonii

5.000

Keskenylevelű tőzegmoha

Sphagnum cuspidatum

5.000

Kis hasadtfogúmoha

Fissidens exiguus

5.000

Kis seprőcskemoha

Dicranella humilis

5.000

Kiscsőrű gyöngymoha

Weisia rostellata

5.000

Korpafűszerű sarlósmoha

Drepanocladus lycopodioides

10.000

Körkörös sarlósmoha

Drepanocladus revolvens

5.000

Lágy tőzegmoha

Sphagnum platyphyllum

5.000

Láperdei tőzegmoha

Sphagnum teres

5.000

Lapos májmoha

Cephalozia lacinulata

5.000

Lemezes szárnyaserűmoha

Pterygoneurum lamellatum

5.000

Magellán-tőzegmoha

Sphagnum magellanicum

5.000

Mattzöld kiscsőrűmoha

Rhynchostegiella jacquinii

5.000

Mocsári aranymoha

Campylium elodes

5.000

Négysarkú piramismoha

Pyramidula tetragona

5.000

Óriásmoha

Calliergon giganteum

5.000

Óriás-tőzegmoha

Sphagnum russowi

5.000

Ostoros körtemoha

Bryum warneum

5.000

Ötlevélsoros tőzegmoha

Sphagnum quinquefarium

5.000

Pirostokfedős párnácskamoha

Grimmia sessitana

5.000

Rojtos tőzegmoha

Sphagnum fimbriatum

5.000

Sárgásbarna tőzegmoha

Sphagnum centrale

5.000

Sarlóslevelű paránymoha

Ephemerum recurvifolium

5.000

Sendtner-sarlósmoha

Drepanocladus sendtneri

5.000

Skorpiómoha

Scorpidium scorpioides

10.000

Sóspusztai magyarmoha

Enthostodon hungaricus

5.000

Sűrűleveles kaukázusimoha

Taxiphyllum densifolium

5.000

Sziklai görbeszárúmoha

Campylostelium saxicola

5.000

Sziklai illatosmoha

Mannia triandra

5.000

Sziklai karcsútokúmoha

Amblystegium saxatile

5.000

Szőrszerű pintycsőrűmoha

Brachydontium trichodes

5.000

Szürke ikresmoha

Didymodon glaucus

5.000

Tarka körtemoha

Bryum versicolor

5.000

Tollas függönymoha

Neckera pennata

5.000

Tompalevelű tőzegmoha

Sphagnum obtusum

5.000

Tömöttágú tőzegmoha

Sphagnum compactum

5.000

Törpelöszmoha

Tortula brevissima

5.000

Vastagerű párnácskamoha

Grimmia teretinervis

5.000

Velenovsky-löszmoha

Hilpertia velenovskyi

5.000

Vörösbarna rügymoha

Phascum floekeanum

5.000

Warnstorf-tőzegmoha

Sphagnum warnstorfi

5.000

Zászlós tőzegmoha

Sphagnum subsecundum

5.000

Zöld koboldmoha

Buxbaumia viridis

5.000

Zöld seprőmoha

Dicranum viride

5.000

Zsákos zacskósmoha

Asterella saccata

5.000

HARASZTOK

Ágas holdruta

Botrychium matricariifolium

10.000

Bordapáfrány

Blechnum spicant

10.000

Buglyospáfrány

Phegopteris connectilis

5.000

Dárdás vesepáfrány

Polystichum lonchitis

5.000

Díszes vesepáfrány

Polystichum setiferum

5.000

Északi szirtipáfrány

Woodsia ilvensis

10.000

Fekete fodorka

Asplenium adiantum-nigrum

5.000

Forrásfodorka

Asplenium fontanum

10.000

Gímpáfrány

Asplenium scolopendrium

2.000

Havasi szirtipáfrány

Woodsia alpina

10.000

Hegyi csipkeharaszt

Selaginella helvetica

2.000

Hegyi pajzsika

Dryopteris expansa

5.000

Hegyipáfrány

Oreopteris limbosperma

10.000

Issler-laposkorpafű

Lycopodium issleri

10.000

Kapcsos korpafű

Lycopodium clavatum

10.000

Karéjos vesepáfrány

Polystichum aculeatum

5.000

Kígyónyelv

Ophioglossum vulgatum

2.000

Kígyózó korpafű

Lycopodium annotinum

10.000

Királypáfrány

Osmunda regalis

10.000

Kis holdruta

Botrychium lunaria

10.000

Közönséges laposkorpafű

Lycopodium complanatum

10.000

Magyar pikkelypáfrány

Asplenium javorkeanum

10.000

Mételyfű

Marsilea quadrifolia

10.000

Mirigyes fodorka

Asplenium lepidum

5.000

Mirigyes hármaslevelűpáfrány

Gymnacarpium robertianum

5.000

Nyugati pikkelypáfrány

Asplenium ceterach

10.000

Pelyvás pajzsika

Dryopteris affinis

10.000

Részegkorpafű

Huperzia selago

10.000

Rucaöröm

Salvinia natans

2.000

Sokcimpájú holdruta

Botrychium multifidum

10.000

Struccpáfrány

Matteuccia struthiopteris

10.000

Szálkás pajzsika

Dryopteris carthusiana

5.000

Széles pajzsika

Dryopteris dilatata

5.000

Szerpentinfodorka

Asplenium cuneifolium

10.000

Szőrös vesepáfrány

Polystichum braunii

5.000

Tarajos pajzsika

Dryopteris cristata

10.000

Tarka zsurló

Equisetum variegatum

5.000

Téli zsurló

Equisetum hyemale

5.000

Tölcséres laposkorpafű

Lycopodium tristachyum

10.000

Tőzegpáfrány

Thelypteris palustris

5.000

Virginiai holdruta

Botrychium virginianum

10.000

Zöld fodorka

Asplenium viride

5.000

ZÁRVATERMŐK

Adriai varjúháj

Sedum acre subsp. neglectum

2.000

Agárkosbor

Orchis morio

10.000

Aldrovanda

Aldrovanda vesiculosa

10.000

Apró füzény

Lythrum tribracteatum

10.000

Apró nőszirom

Iris pumila

5.000

Apró szádor

Orobanche nana

10.000

Aranyos baraboly

Chaerophyllum aureum

5.000

Árlevelű len

Linum tenuifolium

5.000

Árnika

Arnica montana

10.000

Árnyéki sás

Carex umbrosa

5.000

Árokvirág

Samolus valerandi

2.000

Avarvirág

Goodyera repens

10.000

Babérboroszlán

Daphne laureola

10.000

Babérfűz

Salix pentandra

10.000

Bagolyfű

Glaux maritima

5.000

Bajuszvirág

Epipogium aphyllum

10.000

Bakszarvú lepkeszeg

Trigonella gladiata

10.000

Balatoni galaj

Galium austriacum

2.000

Balkáni csillagvirág

Prospero paratheticum

5.000

Balti szegfű

Dianthus arenarius subsp. borussicus

5.000

Bánsági sás

Carex buekii

2.000

Baranyai peremizs

Inula spiraeifolia

10.000

Báránypirosító

Alkanna tinctoria

5.000

Barázdás csűdfű

Astragalus sulcatus

10.000

Bársonyos görvélyfű

Scrophularia scopolii

2.000

Bársonyos kakukkszegfű

Lychnis coronaria

5.000

Békakonty

Listera ovata

5.000

Békaliliom

Hottonia palustris

5.000

Bérci ribiszke

Ribes petraeum

10.000

Berki boglárka

Ranunculus nemorosus

5.000

Berki lizinka

Lysimachia nemorum

10.000

Bíboros kosbor

Orchis purpurea

10.000

Bieberstein-gyújtoványfű

Linaria biebersteinii

10.000

Bodzalevelű macskagyökér

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia

10.000

Bodzaszagú ujjaskosbor

Dactylorhiza sambucina

10.000

Bókoló gyömbérgyökér

Geum rivale

5.000

Bókoló keltike

Corydalis intermedia

2.000

Bokros koronafürt

Hippocrepis emerus

5.000

Borbás-kerep

Lotus borbasii

5.000

Borbás-nőszőfű

Epipactis atrorubens subsp. borbasii

10.000

Borostás sás

Carex strigosa

2.000

Borostyánszádor

Orobanche hederae

5.000

Borsóképű lednek

Lathyrus pisiformis

5.000

Borzas len

Linum hirsutum

5.000

Borzas szulák

Convolvulus cantabrica

2.000

Borzas vértő

Onosma visianii

5.000

Bozontos árvalányhaj

Stipa dasyphylla

5.000

Bozontos csukóka

Scutellaria columnae

2.000

Budai imola

Centaurea sadleriana

2.000

Budai nyúlfarkfű

Sesleria sadleriana

2.000

Bugás sás

Carex paniculata

5.000

Bugás veronika

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

5.000

Buglyos boglárka

Ranunculus polyphyllus

2.000

Buglyos szegfű

Dianthus superbus

5.000

Bunkós hagyma

Allium sphaerocephalon

5.000

Buxbaum-sás

Carex buxbaumii

5.000

Bükki berkenye

Sorbus x buekkensis

10.000

Csajkavirág

Oxytropis pilosa

10.000

Cseh tyúktaréj

Gagea bohemica

5.000

Csengettyűvirág

Adenophora liliifolia

10.000

Cseplesz látonya

Elatine hexandra

2.000

Csepplen

Radiola linoides

2.000

Csermelyaggófű

Tephroseris crispa

5.000

Csermelyciprus

Myricaria germanica

10.000

Csigásmagvú látonya

Elatine hydropiper

5.000

Csillagos nárcisz

Narcissus poeticus subsp. radiiflorus

10.000

Csillagőszirózsa

Aster amellus

2.000

Csilláros sárma

Ornithogalum refractum

2.000

Csinos árvalányhaj

Stipa pulcherrima

5.000

Csinos tárnicska

Gentianella amarella

5.000

Csipkéslevelű palástfű

Alchemilla crinita

2.000

Csőrös boglárka

Ranunculus psilostachys

2.000

Csőrös nőszőfű

Epipactis leptochila

10.000

Csülleng

Isatis tinctoria

5.000

Dalmát csenkesz

Festuca dalmatica

2.000

Debreceni torma

Armoracia macrocarpa

10.000

Déli berkenye

Sorbus graeca

2.000

Délvidéki árvalányhaj

Stipa eriocaulis

5.000

Deres szádor

Orobanche caesia

10.000

Deres varjúháj

Sedum hispanicum

2.000

Dombi ibolya

Viola collina

2.000

Dudamag

Physospermum cornubiense

5.000

Dunai berkenye (Magyar berkenye)

Sorbus danubialis

10.000

Dunai szegfű

Dianthus collinus

5.000

Dunántúli berkenye

Sorbus pannonica

10.000

Duna-vidéki berkenye

Sorbus subdanubialis

10.000

Egypelyvás csetkáka

Eleocharis uniglumis

5.000

Egyvirágú here

Trifolium ornithopodioides

5.000

Elbai nőszőfű

Epipactis albensis

10.000

Enyves aszat

Cirsium erisithales

5.000

Epergyöngyike

Muscari botryoides

5.000

Éplevelű macskagyökér

Valeriana simplicifolia

10.000

Erdei békaszem

Omphalodes scorpioides

5.000

Erdei borkóró

Thalictrum aquilegiifolium

5.000

Erdei ciklámen

Cyclamen purpurascens

5.000

Erdei gólyaorr

Geranium sylvaticum

2.000

Erdei holdviola

Lunaria rediviva

2.000

Erdei szellőrózsa

Anemone sylvestris

2.000

Erdei ujjaskosbor

Dactylorhiza fuchsii

10.000

Erdei varfű

Knautia maxima

2.000

Erdei varjúköröm

Phyteuma spicatum

5.000

Erdélyi csillagvirág

Scilla kladnii

5.000

Erdélyi lednek

Lathyrus transsylvanicus

10.000

Erdélyi nyúlfarkfű

Sesleria heufleriana

2.000

Erdélyi útifű

Plantago schwarzenbergiana

5.000

Érdes csűdfű

Astragalus asper

5.000

Ernyőskörtike

Chimaphila umbellata

5.000

Északi sás

Carex hartmannii

5.000

Ezüstaszott

Paronychia cephalotes

2.000

Ezüstös útifű

Plantago argentea

5.000

Fali kövirózsa

Sempervivum tectorum

2.000

Fanyarka

Amelanchier ovalis

10.000

Farkasbogyó

Scopolia carniolica

5.000

Farkasboroszlán

Daphne mezereum

10.000

Farkasölő sisakvirág

Aconitum vulparia

2.000

Fecsketárnics

Gentiana asclepiadea

10.000

Fehér acsalapu

Petasites albus

2.000

Fehér madársisak

Cephalanthera damasonium

5.000

Fehér sáfrány

Crocus albiflorus

10.000

Fehér sás

Carex alba

2.000

Fehér tündérrózsa

Nymphaea alba

5.000

Fehér zanót

Chamaecytisus albus

2.000

Fehér zászpa

Veratrum album

2.000

Fehéres csűdfű

Astragalus vesicarius

5.000

Fehérmájvirág

Parnassia palustris

10.000

Fekete galagonya

Crataegus nigra

10.000

Fekete kökörcsin

Pulsatilla pratensis subsp. nigricans

5.000

Fekete lonc

Lonicera nigra

2.000

Fekete madárbirs

Cotoneaster niger

2.000

Fekete ribiszke

Ribes nigrum

10.000

Fenyérgamandor

Teucrium scorodonia

2.000

Fényes poloskamag

Corispermum nitidum

2.000

Fénylő zsoltina

Serratula lycopifolia

10.000

Fertő-tavi mézpázsit

Puccinellia festuciformis subsp. intermedia

2.000

Fiókás tyúktaréj

Gagea spathacea

10.000

Fogaslevelű bükköny

Vicia narbonensis

2.000

Foltos ujjaskosbor

Dactylorhiza maculata

10.000

Fonalas békaszőlő

Potamogeton filiformis

10.000

Forrásfű

Montia fontana

2.000

Földbentermő here

Trifolium subterraneum

10.000

Füles fűz

Salix aurita

5.000

Füles kosbor

Orchis mascula

10.000

Fürtös gyűrűvirág

Carpesium abrotanoides

2.000

Fürtös homokliliom

Anthericum liliago

10.000

Fürtös kőtörőfű

Saxifraga paniculata

10.000

Fűzlevelű gyöngyvessző

Spiraea salicifolia

2.000

Gázló

Hydrocotyle vulgaris

5.000

Gérbics

Limodorum abortivum

10.000

Gombos varjúköröm

Phyteuma orbiculare

5.000

Gömbös kövirózsa

Jovibarba globifera subsp. globifera

10.000

Gömbtermésű sárma

Ornithogalum sphaerocarpum

2.000

Gyapjasmagvú sás

Carex lasiocarpa

2.000

Gyepes nefelejcs

Myosotis laxa subsp. caespitosa

5.000

Gyepes sás

Carex caespitosa

2.000

Gyérvirágú csetkáka

Eleocharis quinqueflora

5.000

Gyíkpohár

Blackstonia acuminata

5.000

Gyilkos csomorika

Cicuta virosa

5.000

Gyöngyvirágkörtike

Orthilia secunda

5.000

Hagymaszagú tarsóka

Thlaspi alliaceum

2.000

Halvány ujjaskosbor

Dactylorhyza ochroleuca

10.000

Harangcsillag

Asyneuma canescens

5.000

Harangláb

Aquilegia vulgaris

10.000

Hármaslevelű fogasír

Cardamine waldsteinii

10.000

Hármaslevelű kakukktorma

Cardamine trifolia

10.000

Hármaslevelű macskagyökér

Valeriana tripteris

5.000

Hármaslevelű szellőrózsa

Anemone trifolia

10.000

Háromporzós látonya

Elatine triandra

10.000

Havasalji rózsa

Rosa pendulina

10.000

Havasalji tarsóka

Thlaspi caerulescens

10.000

Havasi éger

Alnus viridis

10.000

Havasi hagyma

Allium victorialis

10.000

Havasi ikravirág

Arabis alpina

10.000

Havasi iszalag

Clematis alpina

10.000

Havasi palástfű

Alchemilla glabra

2.000

Havasi ribiszke

Ribes alpinum

10.000

Havasi tisztesfű

Stachys alpina

10.000

Havasi turbolya

Anthriscus nitidus

2.000

Havasi varázslófű

Circaea alpina

2.000

Hazslinszky-berkenye

Sorbus austriaca

10.000

Hegyeskaréjú palástfű

Alchemilla acutiloba

2.000

Hegyi kökörcsin

Pulsatilla montana

10.000

Hegyi kőtörőfű

Saxifraga adscendens

5.000

Hegyi lednek

Lathyrus linifolius

2.000

Hegyi palástfű

Alchemilla glaucescens

2.000

Hegyi perje

Poa remota

5.000

Hegyi tárnicska

Gentianella austriaca

10.000

Hegyi tarsóka

Thlaspi montanum

10.000

Hegyközi cickafark

Achillea crithmifolia

2.000

Hengeres sás

Carex diandra

2.000

Hengeresfészkű peremizs

Inula germanica

2.000

Henye boroszlán

Daphne cneorum

10.000

Henye kunkor

Heliotropium supinum

2.000

Henye vasfű

Verbena supina

2.000

Heuffel-zanót

Chamaecytisus heuffelii

5.000

Heverő iszapfű

Lindernia procumbens

2.000

Hólyagos here

Trifolium vesiculosum

2.000

Homoki árvalányhaj

Stipa borysthenica

5.000

Homoki bakszakáll

Tragopogon floccosus

2.000

Homoki cickafark

Achillea ochroleuca

2.000

Homoki csüdfű

Astragalus varius

5.000

Homoki fátyolvirág

Gypsophila fastigiata

5.000

Homoki imola

Centaurea arenaria

10.000

Homoki kocsord

Peucedanum arenarium

2.000

Homoki nőszirom

Iris humilis subsp. arenaria

10.000

Homoki varjúháj

Sedum hillebrandtii

2.000

Homoki vértő

Onosma arenaria

5.000

Homoktövis

Hippophaë rhamnoides

10.000

Hosszúfüzérű harangvirág

Campanula macrostachya

10.000

Hosszúlevelű aggófű

Tephroseris longifolia

10.000

Hosszúlevelű árvalányhaj

Stipa tirsa

5.000

Hosszúlevelű buvákfű

Bupleurum longifolium

5.000

Hölgyestike

Hesperis matronalis

2.000

Hullámoslevelű palástfű

Alchemilla subcrenata

5.000

Hússzínű ujjaskosbor

Dactylorhiza incarnata

10.000

Hüvelyes gyapjúsás

Eriophorum vaginatum

10.000

Ibolyás nőszőfű

Epipactis purpurata

10.000

Ikrás fogasír

Cardemine glanduligera

10.000

Illatos bibircsvirág

Gymnadenia odoratissima

5.000

Illatos hagyma

Allium suaveolens

5.000

Illír sáfrány

Crocus tommasinianus

10.000

Janka-tarsóka

Thlaspi jankae

5.000

Jávorka-berkenye

Sorbus javorkae

10.000

Jávorka-fényperje

Koeleria javorkae

5.000

Jerikói lonc

Lonicera caprifolium

2.000

Kacstalan lednek

Lathyrus nissolia

2.000

Kakasmandikó

Erythronium dens-canis

10.000

Kálmos

Acorus calamus

2.000

Karcsú orbáncfű

Hypericum elegans

5.000

Karcsú sisakvirág

Aconitum variegatum

10.000

Kardos madársisak

Cephalanthera longifolia

5.000

Kárpáti sáfrány

Crocus heuffelianus

10.000

Kárpáti sisakvirág

Aconitum moldavicum

10.000

Kecses palástfű

Alchemilla micans

2.000

Kék atracél

Anchusa barrelieri

10.000

Kék szamárkenyér

Echinops ruthenicus

5.000

Kékes borkóró (Pannon borkóró)

Thalictrum minus subsp. pseudominus

2.000

Kékes szádor

Orobanche coerulescens

2.000

Keleti békakorsó

Sium sisarum

5.000

Keleti gyertyán

Carpinus orientalis

10.000

Keleti zergevirág

Doronicum orientale

10.000

Keménytövisű lucerna

Medicago rigidula

2.000

Kenyérbélcickafark

Achillea ptarmica

5.000

Kereklevelű harmatfű

Drosera rotundifolia

10.000

Kereklevelű körtike

Pyrola rotundifolia

5.000

Kerti berkenye

Sorbus domestica

2.000

Kerti holdviola

Lunaria annua

5.000

Kései pitypang

Taraxacum serotinum

2.000

Kései szegfű

Dianthus serotinus

2.000

Keskenylevelű gyapjúsás

Eriophorum angustifolium

5.000

Keskenylevelű hölgymál

Chlorocrepis staticifolia

2.000

Keskenylevelű tüdőfű

Pulmonaria angustifolia

5.000

Kétlevelű sarkvirág

Platanthera bifolia

2.000

Kígyógyökerű keserűfű

Persicaria bistorta

5.000

Királyné gyertyája

Asphodelus albus

10.000

Kis rence

Utricularia minor

10.000

Kisebb körtike

Pyrola minor

5.000

Kisfészkű aszat

Cirsium brachycephalum

2.000

Kisfészkű hangyabogáncs

Jurinea mollis

2.000

Kiskörtike

Moneses uniflora

5.000

Kislevelű nőszőfű

Epipactis microphylla

5.000

Kispárlófű

Aremonia agrimonioides

2.000

Kockás kotuliliom (Mocsári kockásliliom)

Fritillaria meleagris

10.000

Konkoly

Agrostemma githago

2.000

Korallgyökér

Corallorhiza trifida

10.000

Korcs nőszirom (Fátyolos nőszirom)

Iris spuria

10.000

Kormos csáté

Schoenus nigricans

2.000

Kornistárnics

Gentiana pneumonanthe

10.000

Korongos lucerna

Medicago orbicularis

5.000

Kövér daravirág

Draba lasiocarpa

10.000

Kövi pimpó

Potentilla rupestris

2.000

Kövi szeder

Rubus saxatilis

5.000

Középső körtike

Pyrola media

5.000

Közönséges palástfű

Alchemilla monticola

2.000

Kúszó celler

Apium repens

10.000

Kúszó csalán

Utrica kioviensis

5.000

Kúszó sás

Carex repens

5.000

Lápi nádtippan

Calamagrostis stricta

2.000

Lápi nyúlfarkfű

Sesleria caerulea

2.000

Lápi sás

Carex davalliana

5.000

Leánykökörcsin

Pulsatilla grandis

10.000

Lenlevelű füzény

Lythrum linifolium

2.000

Ligeti csillagvirág

Scilla vindobonensis

2.000

Ligeti szőlő

Vitis sylvestris

10.000

Lila csenkesz

Festuca amethystina

5.000

Lisztes berkenye

Sorbus aria

10.000

Lisztes, déli és a barkócaberkenye átmeneti kisfajai (minden lisztes levélfonákú berkenye)

Andreánszky-berkenye

Ádám-berkenye

Bakonyi berkenye

Balatoni berkenye

Bartha-berkenye

Boros-berkenye

Budai berkenye

Csákberényi berkenye

Dégen-berkenye

Gáyer-berkenye

Gerecsei berkenye

Kárpáti-berkenye

Keller-berkenye

Keszthelyi berkenye

Kevéserű berkenye

Nagylevelű berkenye

Rédl-berkenye

Rövidkaréjú berkenye

Sárgáslevelű berkenye

Simonkai-berkenye

Vértesi berkenye

Sorbus andreanszkyana

Sorbus adami

Sorbus bakonyensis

Sorbus balatonica

Sorbus barthae

Sorbus borosiana

Sorbus semiincisa

Sorbus pseudovertesensis

Sorbus degenii

Sorbus gayerana

Sorbus gerecseensis

Sorbus karpatii

Sorbus eugenii-kelleri

Sorbus decipientiformis

Sorbus pseudosemiincisa

Sorbus latissima

Sorbus redliana

Sorbus pseudobakonyensis

Sorbus pseudolatifolia

Sorbus simonkaiana

Sorbus vertesensis

10.000

Lónyelvű csodabogyó

Ruscus hypoglossum

10.000

Macskahere

Phlomis tuberosa

5.000

Madárfészek

Neottia nidus-avis

5.000

Magas borsó

Pisum elatius

5.000

Magas fényperje

Koeleria pyramidata

2.000

Magas istác

Armeria elongata

10.000

Magas tarackbúza

Elymus elongatus

5.000

Magasszárú kocsord

Peucedanum verticillare

5.000

Magyar bogáncs

Carduus collinus

5.000

Magyar kőhúr

Minuartia hirsuta

5.000

Magyar látonya

Elatine hungarica

2.000

Magyar lednek

Lathyrus pannonicus

5.000

Magyar nyúlfarkfű

Sesleria heufleriana subsp. hungarica

2.000

Magyar palástfű

Alchemilla hungarica

2.000

Magyar perje

Poa pannonica subsp. glabra

5.000

Magyar repcsény

Erysimum odoratum

5.000

Magyar zergevirág

Doronicum hungaricum

10.000

Majomkosbor

Orchis simia

10.000

Májvirág

Hepatica nobilis

2.000

Martilapuszádor

Orobanche flava

10.000

Mátrai madárhúr

Cerastium arvense subsp. molle

2.000

Méregölő sisakvirág

Aconitum anthora

2.000

Mérges sás

Carex brevicollis

5.000

Mocsári aggófű

Senecio paludosus

10.000

Mocsári csorbóka

Sonchus palustris

2.000

Mocsári kosbor

Orchis laxiflora subsp. palustris

10.000

Mocsári lednek

Lathyrus palustris

5.000

Mocsári nőszőfű

Epipactis palustris

5.000

Mocsári tárnicska

Gentianella uliginosa

10.000

Mohos csitri

Moehringia muscosa

5.000

Müller-nőszőfű

Epipactis muelleri

10.000

Nádi boglárka

Ranunculus lingua

2.000

Nagy aggófű

Senecio umbrosus

10.000

Nagy gombafű

Androsace maxima

10.000

Nagy pacsirtafű

Polygala major

5.000

Nagy szegfű

Dianthus giganteiformis

5.000

Nagyezerjófű

Dictamnus albus

5.000

Nagyfészkű hangyabogáncs

Jurinea glycacantha

2.000

Nagylevelű koronafürt

Securigera elegans

10.000

Nagylevelű madárbirs

Cotoneaster tomentosus

2.000

Nagyvirágú fényperje

Koeleria majoriflora

2.000

Nagyvirágú gyíkfű

Prunella grandiflora

5.000

Narancsszínű aggófű

Tephroseris aurantiaca

10.000

Norden-nőszőfű

Epipactis nordeniorum

10.000

Nyári füzértekercs

Spiranthes aestivalis

10.000

Nyári tőzike

Leucojum aestivum

2.000

Nyugati csillagvirág

Scilla drunensis

2.000

Nyúlánk sárma

Ornithogalum pyramidale

2.000

Olasz müge

Asperula taurina

2.000

Osztrák borzamag

Pleurospermum austriacum

5.000

Osztrák tarsóka

Thlaspi goesingense

10.000

Osztrák zergevirág

Doronicum austriacum

10.000

Ökörszem

Buphthalmum salicifolium

5.000

Öldöklő aszat

Cirsium furiens

10.000

Örménygyökér

Inula helenium

5.000

Őszi csillagvirág

Prospero elisae

5.000

Őszi füzértekercs

Spiranthes spiralis

10.000

Palkasás

Carex bohemica

2.000

Pamacslaboda

Krascheninnikovia ceratoides

10.000

Pannon derescsenkesz

Festuca pallens subsp. pannonica

10.000

Pannon madárbirs

Cotoneaster matrensis

10.000

Parókás imola

Centaurea pseudophrygia

5.000

Parti fűz

Salix elaeagnos

2.000

Pávafarkú salamonpecsét

Polygonatum verticillatum

10.000

Pázsitos nőszirom

Iris graminea

5.000

Pettyegetett őszirózsa

Aster sedifolius

2.000

Pettyes orbáncfű

Hypericum maculatum

5.000

Pézsmahagyma

Allium moschatum

5.000

Pilisi bükköny

Vicia sparsiflora

5.000

Pillás zanót

Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus

2.000

Piritógyökér

Tamus communis

2.000

Piros kígyószisz

Echium maculatum

10.000

Piros madárbirs

Cotoneaster integerrimus

2.000

Piros madársisak

Cephalanthera rubra

5.000

Piros mécsvirág

Silene dioica

2.000

Pirosló hunyor

Helleborus purpurascens

5.000

Pirosló nádtippan

Calamagrostis purpurea

10.000

Pocsolyalátonya

Elatine alsinastrum

2.000

Pofók árvacsalán

Lamium orvala

10.000

Poloskaszagú kosbor

Orchis coriophora

10.000

Poloskavész

Cimicifuga europaea

10.000

Pompás kosbor

Orchis laxiflora subsp. elegans

10.000

Pontuszi nőszőfű

Epipactis pontica

10.000

Posványkakastaréj

Pedicularis palustris

10.000

Prémes tárnics

Gentianopsis ciliata

10.000

Pusztai árvalányhaj

Stipa pennata

5.000

Pusztai meténg

Vinca herbacea

2.000

Rákosi csenkesz

Festuca wagneri

10.000

Rejtőke

Teesdalia nudicaulis

10.000

Réti iszalag

Clematis integrifolia

2.000

Réti kardvirág

Gladiolus imbricatus

10.000

Réti palástfű

Alchemilla xanthochlora

2.000

Réti szegfű

Dianthus deltoides

5.000

Rezes hölgymál

Hieracium aurantiacum

10.000

Rostostövű sás

Carex appropinquata

5.000

Rózsás kövirózsa

Sempervivum marmoreum

2.000

Sáfrányos imola

Centaurea solstitialis

5.000

Sápadt kosbor

Orchis pallens

10.000

Sápadt lednek

Lathyrus pallescens

5.000

Sárga ibolya

Viola biflora

10.000

Sárga koronafürt

Coronilla coronata

5.000

Sárga kövirózsa

Jovibarba globifera subsp. hirta

2.000

Sárga len

Linum flavum

5.000

Sárgaliliom

Hemerocallis lilio-asphodelus

10.000

Schudich-tarsóka

Thlaspi kovatsii

10.000

Selymes boglárka

Ranunculus illyricus

2.000

Selymes peremizs

Inula oculus-christi

2.000

Seprőparéj

Bassia sedoides

2.000

Soó-berkenye

Sorbus sooi

10.000

Sömörös kosbor

Orchis ustulata

10.000

Speta-csillagvirág

Scilla spetana

10.000

Steven-boglárka

Ranunculus strigulosus

5.000

Sugaras zsoltina

Serratula radiata

5.000

Sugárkankalin

Primula elatior

10.000

Sulyoktáska

Aethionema saxatile

5.000

Sulyom

Trapa natans

2.000

Sűrű csetkáka

Eleocharis carniolica

2.000

Sűrűlevelű békaszőlő

Groenlandia densa

2.000

Szakállas orbáncfű

Hypericum barbatum

5.000

Szálkás árvalányhaj

Stipa bromoides

5.000

Szalmagyopár

Helichrysum arenarium

2.000

Szártalan bábakalács

Carlina acaulis

2.000

Szártalan csűdfű

Astragalus exscapus

5.000

Szártalan kankalin

Primula vulgaris

2.000

Szarvas hagyma

Allium carinatum

2.000

Széleslevelű gyapjúsás

Eriophorum latifolium

5.000

Széleslevelű nőszőfű

Epipactis helleborine

5.000

Széleslevelű ujjaskosbor

Dactylorhiza majalis

10.000

Szent László-tárnics

Gentiana cruciata

10.000

Szentendrei rózsa

Rosa sancti-andreae

10.000

Szennyes ínfű

Ajuga laxmannii

10.000

Szibériai nőszirom

Iris sibirica

10.000

Sziki ballagófű

Salsola soda

5.000

Sziki boglárka

Ranunculus lateriflorus

2.000

Sziki kocsord

Peucedanum officinale

2.000

Sziki lórom

Rumex pseudonatronatus

10.000

Sziki varjúháj

Sedum caespitosum

2.000

Sziklai benge

Rhamnus saxatilis

10.000

Sziklai borkóró

Thalictrum foetidum

5.000

Sziklai gyöngyvessző

Spiraea media

5.000

Sziklai nefelejcs

Myosotis stenophylla

2.000

Sziklai repcsény

Erysimum crepidifolium

2.000

Sziklai ternye

Aurinia saxatilis

5.000

Színes békaszőlő

Potamogeton coloratus

2.000

Szirti búzavirág

Centaurea montana subsp. mollis

10.000

Szíveslevelű gubóvirág

Globularia cordifolia

10.000

Szőke oroszlánfog

Leontodon incanus

10.000

Szőrös baraboly

Chaerophyllum hirsutum

5.000

Szőrös nyír

Betula pubescens

10.000

Szúnyoglábú bibircsvirág

Gymnadenia conopsea

5.000

Szúrós csodabogyó

Ruscus aculeatus

5.000

Szürke bogáncs

Carduus glaucus

10.000

Szürke poloskamag

Corispermum canescens

2.000

Szürke veronika

Pseudolysimachion incanum

10.000

Szürkés ördögszem

Scabiosa canescens

5.000

Szürkés sás

Carex canescens

5.000

Tallós-nőszőfű

Epipactis tallosii

10.000

Tarka búzavirág

Centaurea triumfettii subsp. albigera

5.000

Tarka kosbor

Orchis tridentata

10.000

Tarka lednek

Lathyrus venetus

2.000

Tarka nádtippan

Calamagrostis varia

2.000

Tarka nőszirom

Iris variegata

5.000

Tarka nyúlfarkfű

Sesleria albicans

2.000

Tarka sáfrány

Crocus reticulatus

10.000

Tátrai hölgymál

Hieracium bupleuroides

5.000

Tavaszi görvélyfű

Scrophularia vernalis

2.000

Tavaszi hérics

Adonis vernalis

2.000

Tavaszi tőzike

Leucojum vernum

2.000

Tekert csüdfű

Astragalus contortuplicatus

10.000

Teleki-virág

Telekia speciosa

10.000

Téltemető

Eranthis hyemalis

5.000

Tengerparti szittyó

Juncus maritimus

2.000

Terpedt koronafürt

Coronilla vaginalis

10.000

Tisza-parti margitvirág

Leucanthemella serotina

2.000

Tóalma

Ludwigia palustris

5.000

Tompalevelű békaszőlő

Potamogeton obtusifolius

10.000

Tornai ternye

Alyssum montanum subsp. brymii

10.000

Tömött zabfű

Avenula compressa

2.000

Törpemandula

Prunus tenella (Amygdalus nana)

10.000

Töviskés sás

Carex echinata

5.000

Tőzegáfonya

Vaccinium oxycoccos

10.000

Tőzegeper

Potentilla palustris

10.000

Tőzegkáka

Rhynchospora alba

5.000

Turbánliliom

Lilium martagon

2.000

Tündérfátyol

Nymphoides peltata

2.000

Tündérfürt

Aruncus dioicus

2.000

Vajszínű atracél

Anchusa ochroleuca

5.000

Vastaggallyú körte (Gyapjas körte)

Pyrus nivalis

10.000

Vékony gyapjúsás

Eriophorum gracile

5.000

Vékonyszárú palástfű

Alchemilla filicaulis

5.000

Vetővirág

Sternbergia colchiciflora

10.000

Vidrafű

Menyanthes trifoliata

10.000

Vitézkosbor

Orchis militaris

10.000

Vitézvirág

Anacamptis pyramidalis

10.000

Vízi aggófű

Senecio aquaticus

2.000

Vízparti deréce

Chamaenerion dodonaei

2.000

Völgycsillag

Astrantia major

2.000

Vörös áfonya

Vaccinium vitis-idaea

10.000

Vörösbarna nőszőfű

Epipactis atrorubens

10.000

Vöröses hagyma

Allium marginatum

10.000

Zalai bükköny

Vicia oroboides

5.000

Zergeboglár

Trollius europaeus

10.000

Zöldes kígyókapor

Silaum peucedanoides

5.000

Zöldes sarkvirág

Platanthera chlorantha

5.000

Zöldike

Coeloglossum viride

5.000

Zöldvirágú körtike

Pyrola chlorantha

5.000

 

2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

VÉDETT ÁLLATOK

Magyar név

Tudományos név

Értéke (Ft)

GERINCTELENEK

PUHATESTŰEK

KAGYLÓK

Lapos tavikagyló

Pseudanodonta complanata

2.000

Tompa folyamkagyló

Unio crassus

2.000

CSIGÁK

Balogcsiga

Vertigo angustior

2.000

Bánáti csiga

Chilostoma banatica

10.000

Barna korongcsiga

Discus ruderatus

2.000

Bödöncsiga

Theodoxus transversalis

2.000

Dagadt orsócsiga

Vestia turgida

10.000

Dibothrion-csiga

Perforatella dibothrion

2.000

Egyfogú szőrőscsiga

Trichia unidentata

10.000

Erdélyi pikkelyescsiga

Hygromia transsylvanica

10.000

Észak-kárpáti csiga

Spelaeodiscus triarius

2.000

Éti csiga

Helix pomatia

2.000

Fekete csiga

Theodoxus praevostianus

2.000

Folyamcsiga

Fagotia acicularis

2.000

Gyűrűs üvegcsiga

Phenacolimax annularis

10.000

Háromfogú csiga

Isognomostoma isognomostoma

10.000

Hegyi csavarcsiga

Ena montana

2.000

Hordócsiga

Orcula dolium

2.000

Karcsú orsócsiga

Ruthenica filograna

2.000

Kék meztelencsiga

Bielzia coerulans

2.000

Keleti ajtóscsiga

Pomatias rivulare

10.000

Keleti kristálycsiga

Oxychilus orientalis

2.000

Kerti csiga

Cepaea hortensis

2.000

Kis orsócsiga

Cochlodina orthostoma

10.000

Kúpos kerekszájúcsiga

Valvata naticina

2.000

Lapos kristálycsiga

Oxychilus depressus

2.000

Ligeti csiga

Cepaea nemoralis

2.000

Lubomirski-csiga

Trichia lubomirskii

2.000

Magyar vakcsiga

Paladilhia hungarica

10.000

Nagy hasascsiga

Vertigo moulinsiana

2.000

Nagy szőrőscsiga

Trichia striolata

2.000

Nagyfogú csiga

Perforatella bidentata

2.000

Nyugati ajtóscsiga

Pomatias elegans

2.000

Ólomszínű csiga

Alopia livida

10.000

Pagodacsiga

Pagodulina pagodula

2.000

Patakcsiga

Sadleriana pannonica

2.000

Pettyescsiga

Fagotia esperi

2.000

Pikkelyes csiga

Perforatella vicina

2.000

Rajzoscsiga

Theodoxus danubialis

2.000

Sima orsócsiga

Cochlodina cerata

10.000

Sudár orsócsiga

Vestia gulo

2.000

Szávai vízicsiga

Amphimelania holandri

2.000

Ugarcsiga

Helix lutescens

2.000

ÍZELTLÁBÚAK

RÁKOK

Kövi rák

Austropotamobius torrentium

10.000

SZÁZLÁBÚAK

Öves szkolopendra

Scolopendra cingulata

10.000

PÓKOK

Bikapók

Eresus cinnabarinus

2.000

Búvárpók

Argyronetra aquatica

2.000

Farkos állaspók

Tetragnatha reimoseri

2.000

Karéjos keresztespók

Argiope lobata

2.000

Kövi torzpók

Atypus muralis

2.000

Magyar aknászpók

Nemesia pannonica

10.000

Nádi állaspók

Tetragnatha striata

2.000

Óriás-keresztespók

Araneus grossus

2.000

Parti vidrapók

Dolomedes plantarius

2.000

Pokoli cselőpók

Lycosa vultuosa

2.000

Rejtett állaspók

Tetragnatha shoshone

2.000

Szegélyes vidrapók

Dolomedes fimbriatus

2.000

Szongáriai cselőpók

Lycosa singoriensis

2.000

Szurkos torzpók

Atypus piceus

2.000

Tölgyestorzpók

Atypus affinis

2.000

ROVAROK

Kérészek rendje

Dunavirág

Polymitarcis virgo

2.000

Rajnai denevérszárnyú-kérész

Oligoneuriella rhenana

2.000

Tiszavirág

Palingenia longicauda

2.000

Szitakötők rendje

Csermelyszitakötő

Onychogomphus forcipatus

2.000

Díszes légivadász

Coenagrion ornatum

2.000

Erdei szitakötő

Ophiogomphus cecilia

10.000

Feketelábú szitakötő

Gomphus vulgatissimus

2.000

Hegyi szitakötő

Cordulegaster bidentatus

10.000

Holdkék szitakötő

Coenagrion lunulatum

2.000

Kétfoltú szitakötő

Epitheca bimaculata

2.000

Kisasszony-szitakötő

Calopteryx virgo

2.000

Lándzsás légivadász

Coenagrion hastulatum

2.000

Lápi acsa

Anaciaeschna isosceles

2.000

Lápi légivadász

Ceriagrion tenellum

2.000

Lassú szitakötő

Sympetrum depressiusculum

2.000

Mocsári szitakötő

Libellula fulva

2.000

Nagy foltosrabló

Lestes macrostigma

2.000

Pataki szitakötő

Orthetrum brunneum

2.000

Piros szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

10.000

Réti rabló

Lestes dryas

2.000

Ritka légivadász

Coenagrion scitulum

2.000

Sárgafoltos hegyiszitakötő

Cordulegaster boltonii

10.000

Sárgafoltos szitakötő

Somatochlora flavomaculata

2.000

Sárgás szitakötő

Stylurus flavipes

10.000

Tócsaszitakötő

Leucorrhinia caudalis

10.000

Zöld acsa

Aeshna viridis

10.000

Fogólábúak rendje

Imádkozó sáska

Mantis religiosa

2.000

Egyenesszárnyúak rendje

Áttelelő sáska

Aiolopus strepens

2.000

Barbársáska

Calliptamus barbarus

2.000

Bújkáló avarszöcske

Pholidoptera litoralis

10.000

Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske

Pholidoptera transsylvanica

50.000

Erdélyi virágszöcske

Leptophyes discoidalis

10.000

Eurázsiai rétisáska

Stenobothrus eurasius

10.000

Farkos lombszöcske

Tettigonia caudata

2.000

Fogasfarkú szöcske

Polysarcus denticauda

2.000

Fuss-pókszöcske

Poecilimon fussi

10.000

Fűrészlábú szöcske

Saga pedo

50.000

Illír tarsza

Isophya modestior

10.000

Kárpáti tarsza

Isophya brevipennis

10.000

Keleti pókszöcske

Poecilimon intermedius

10.000

Keleti vándorsáska

Locusta migratoria

10.000

Önbeásó sáska

Acrotylus longipes

2.000

Pannon sáska

Epacromius coerulipes

2.000

Pontuszi sáska

Epacromius tergestinus

2.000

Pusztai tarsza

Isophya modesta

10.000

Rövidszárnyú hegyisáska

Arcyptera microptera

10.000

Schmidt-pókszöcske

Poecilimon schmidti

10.000

Sisakos sáska

Acrida hungarica

10.000

Szép hegyisáska

Arcyptera fusca

10.000

Tarka hegyisáska

Podisma pedestris

2.000

Tőrös szöcske

Gampsocleis glabra

2.000

Változó sáska

Celes variabilis

2.000

Vöröslábú hegyisáska

Odontopodisma rubripes

10.000

Poloskák rendje

Lándzsás karimáspoloska

Aquarius laciniata

2.000

Nagy molnárpoloska

Gerris najas

2.000

Sárgapajzsú hanyattúszó-poloska

Notonecta lutea

2.000

Szőrös pajzsospoloska

Odontoscelis hispidula

2.000

Kabócák rendje

Mannakabóca

Cicada orni

2.000

Óriás-énekeskabóca

Tibicina haematodes

2.000

Pajzstetvek rendje

Lengyel bíborpajzstetű

Porphyrophora polonica

2.000

Recésszárnyúak rendje

Erdei hangyaleső

Myrmeleon formicarius

2.000

Keleti rablópille

Libelloides macaronius

10.000

Kétszínű fogólábú-fátyolka

Mantispa styriaca

2.000

Párducfoltos hangyaleső

Dendroleon pantherinus

10.000

Pusztai hangyaleső

Acanthaclisis occitanica

10.000

Tevenyakú fátyolkák rendje

Déli kurta-tevenyakú

Inocellia braueri

2.000

Bogarak rendje

Futóbogárfélék családja

Aknásfutrinka

Osimus ammophilus

10.000

Alhavasi futrinka

Carabus irregularis

10.000

Aranyos bábrabló

Calosoma sycophanta

2.000

Aranyos futrinka

Carabus auronitens

10.000

Aranypettyes bábrabló

Calosoma auropunctatum

2.000

Aranypettyes futrinka

Carabus hortensis

2.000

Balkáni futrinka

Carabus montivagus

10.000

Bőrfutrinka

Carabus coriaceus

2.000

Domború futrinka

Carabus glabratus

2.000

Dunántúli kékfutrinka

Carabus germari

2.000

Dunántúli vízifutrinka

Carabus nodulosus

10.000

Érdes futrinka

Carabus scabriusculus

2.000

Fekete cirpelőfutó

Cychrus caraboides

2.000

Gebhardt-vakfutrinka

Duvalius gebhardti

50.000

Hortobágyi gyászfutó

Poecilus kekesiensis

50.000

Kárpáti futrinka

Carabus linnei

10.000

Kék futrinka

Carabus violaceus

2.000

Kis aknásfutrinka

Acinopus picipes

10.000

Láncos futrinka

Carabus problematicus

10.000

Lapos kékfutrinka

Carabus intricatus

2.000

Ligeti futrinka

Carabus nemoralis

2.000

Magyar vakfutrinka

Duvalius hungaricus

10.000

Mezei futrinka

Carabus granulatus

2.000

Nagyfejű futrinka

Dixus clypeatus

10.000

Pompás futrinka

Carabus obsoletus

10.000

Ragyás futrinka

Carabus cancellatus

2.000

Rezes futrinka

Carabus ullrichi

2.000

Sárgalábú cirpelőfutó

Cychrus attenuatus

2.000

Selymes futrinka

Carabus convexus

2.000

Sokszínű futrinka

Carabus arcensis

10.000

Steven-turzásfutó

Stenolophus steveni

10.000

Szárnyas futrinka

Carabus clathratus

10.000

Szegélyes futrinka

Carabus marginalis

50.000

Szomorú bűzfutó

Chlaenius sulcicollis

50.000

Vájárfutrinka

Scarites terricola

10.000

Változó futrinka

Carabus scheidleri

10.000

Vízi futrinka

Carabus variolosus

10.000

Vöröslő futó

Leistus terminatus

10.000

Csíkbogárfélék családja

Óriás-csíkbogár

Dytiscus latissimus

50.000

Széles tavicsíkbogár

Graphoderus bilineatus

50.000

Karimáslágybogár-félék családja

Pusztai karimásbogár

Psilothrix femoralis

10.000

Nünükefélék családja

Díszes nünüke

Meloe decorus

50.000

Keskenyfedős élősdibogár

Stenoria apicalis

10.000

Kis hólyaghúzó

Mylabris tenera

2.000

Magyar nünüke

Meloe hungarus

10.000

Őszi nünüke

Meloe autumnalis

10.000

Pannon hólyaghúzó

Mylabris pannonica

2.000

Pattanóbogárfélék családja

Kék pattanóbogár

Limoniscus violaceus

50.000

Négyfoltos pattanóbogár

Ampedus quadrisignatus

50.000

Karmosbogárfélék családja

Nagy karmosbogár

Potamophilus acuminatus

50.000

Négypúpú karmosbogár

Macronychus quadrituberculatus

50.000

Málnabogárfélék családja

Téli zuzmóbogár

Xerasia meschniggi

50.000

Lapbogárfélék családja

Skarlátbogár

Cucujus cinnabarinus

2.000

Darázsbogárfélék családja

Sarkantyús fészekbogár

Macrosiagon tricuspidatum

50.000

Szürke darázsbogár

Evaniocera dufouri

50.000

Díszbogárfélék családja

Aranyos díszbogár

Eurythyrea aurata

10.000

Arias-díszbogár

Kisanthobia ariasi

10.000

Fenyvesdíszbogár

Chalcophora mariana

2.000

Guerin-karcsúdíszbogár

Agrilus guerini

10.000

Homoki díszbogár

Acmaeoderella mimonti

2.000

Magyar virágdíszbogár

Anthaxia hungarica

10.000

Tölgyfa-díszbogár

Eurythyrea quercus

50.000

Tükrös díszbogár

Capnodis tenebrionis

2.000

Türk-virágdíszbogár

Anthaxia tuerki

10.000

Gyászbogárfélék családja

Gyászos árnyékbogár

Hymenalia morio

50.000

Magyar gyászbogár

Pedinus hungaricus

10.000

Pusztai gyászbogár

Platyscelis spinolae

10.000

Ráncos gyászbogár

Probaticus subrugosus

50.000

Szarvas gyászbogár

Cryphaeus cornutus

10.000

Bíborbogárfélék családja

Kis bíborbogár

Schizotus pectinicornis

2.000

Sárkánybogárfélék családja

Lapos sárkánybogár

Pytho depressus

50.000

Szarvasbogárfélék családja

Kis szarvasbogár

Dorcus paralellipipedus

2.000

Szarvasbogár

Lucanus cervus

2.000

Tülkös szarvasbogár

Sinodendron cylindricum

10.000

Ganéjtúrófélék családja

Holdszarvú ganéjtúró

Copris lunaris

2.000

Jámbor galacsinhajtó

Scarabaeus pius

10.000

Magyarföldi ganéjtúró

Chironitis hungaricus

10.000

Óriás-galacsinhajtó

Scarabaeus typhon

10.000

Szarvas ganéjtúró

Bolbelasmus unicornis

10.000

Cserebogárfélék családja

Bogáncs-virágbogár

Potosia fieberi

50.000

Magyar virágbogár

Netocia ungarica

10.000

Nyolcpettyes virágbogár

Gnorimus variabilis

50.000

Orrszarvúbogár

Oryctes nasicornis

10.000

Pompás virágbogár

Cetonischema aeruginosa

2.000

Cincérfélék családja

Ácscincér

Ergates faber

50.000

Alföldi virágcincér

Vadonia stevenii

2.000

Árgusszemű cincér

Musaria argus

2.000

Bíborcincér

Purpuricenus budensis

2.000

Boglárka-cserjecincér

Cortodera flavimana

2.000

Borókacincér

Semanotus russicus

2.000

Daliás cincér

Acanthocinus aedilis

2.000

Diófacincér

Megopis scabricornis

2.000

Feketemintás gesztcincér

Leiopus punctulatus

10.000

Gyászcincér

Morimus funereus

10.000

Gyászoscincér

Dorcatypus tristis

10.000

Harangvirág-bogáncscincér

Agapanthia maculicornis

2.000

Havasi cincér

Rosalia alpina

10.000

Hegylábi fűzcincér

Oberea pedemontana

10.000

Hengeres szalmacincér

Theophilea cylindricollis

2.000

Homoki gyalogcincér

Dorcadion decipiens

2.000

Katonás hőscincér

Cerambyx miles

10.000

Kékzöld facincér

Rhopalopus insubricus

10.000

Kerekpajzsú vércincér

Purpuricenus globulicollis

10.000

Keskeny tölgycincér

Stenidea genei

10.000

Kétszínű nyárfacincér

Rhamnusium bicolor

2.000

Macskaherecincér

Pilemia hirsutula

10.000

Magyar bogáncscincér

Agapanthiola leucaspis

2.000

Magyar darázscincér

Chlorophorus hungaricus

2.000

Magyar facincér

Rhopalopus ungaricus

10.000

Magyar kutyatejcincér

Oberea euphorbiae

2.000

Mandulacincér

Lioderina lineraris

10.000

Molyhos hőscincér

Cerambyx velutinus

10.000

Nagy fürkészcincér

Necydalis major

10.000

Nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

10.000

Párduccincér

Rusticoclytus pantherinus

2.000

Pézsmacincér

Aromia moschata

2.000

Sápadt éjicincér

Hesperophanes pallidus

2.000

Sarlófűcincér

Cardoria scutellata

10.000

Selymes cserjecincér

Cortodera holosericea

10.000

Szalagos karcsúcincér

Leptura arcuata

2.000

Szalmacincér

Calamobius filum

2.000

Szilfacincér

Akimerus schaefferi

10.000

Szil-fürkészcincér

Necydalis ulmi

10.000

Tölgy-díszcincér

Clytus tropicus

10.000

Vércincér

Purpuricenus kaehleri

10.000

Vöröscombú facincér

Rhopalopus spinicornis

10.000

Vörösnyakú korongcincér

Pronocera angusta

10.000

Levélbogárfélék családja

Balatoni hínárbogár

Macroplea mutica

50.000

Dárdahere-zsákhordóbogár

Antipus macropus

2.000

Ormányosbogár-félék családja

Bakonyi ormányosbogár

Brachysomus mihoki

10.000

Bütyköshátú ormányosbogár

Herpes porcellus

50.000

Holttettetős ormányosbogár

Camptorrhinus statua

10.000

Laposorrú ormányosbogár

Gasterocercus depressirostris

10.000

Tegzesek rendje

Balkáni pálcástegzes

Plectrocnemia minima

10.000

Elegáns mocsáritegzes

Limnephilus elegans

10.000

Kárpáti forrástegzes

Melampophylax nepos

2.000

Karsztforrástegzes

Drusus trifidus

10.000

Lomha lápipozdorján

Oligotricha striata

2.000

Márványos örvénytegzes

Rhyacophila hirticornis

2.000

Nyugati őszitegzes

Chaetopteryx rugulosa

2.000

Páratlan alpesitegzes

Apatania muliebris

10.000

Szürke hosszúcsápú-tegzes

Ceraclea nigronervosa

10.000

Lepkék rendje

Gyökérrágó-őslepke-félék családja

Balkáni gyökérrágólepke

Triodia amasina

10.000

Északi gyökérrágólepke

Pharmacis fusconebulosus

10.000

Farontólepkefélék családja

Nyárfarontólepke

Lamellocossus terebrus

10.000

Csüngőlepkefélék családja

Görög fémlepke

Jordanita graeca

2.000

Nyugati csüngőlepke

Zygaena fausta

10.000

Ritka fémlepke

Adscita geryon

2.000

Vörös csüngőlepke

Zygaena laeta

10.000

Zsákhordómolyfélék családja

Magyar zsákosmoly

Coleophora hungariae

2.000

Üvegszárnyúlepkefélék családja

Délvidéki szitkár

Chamaesphecia colpiformis

2.000

Magyar szitkár

Chamaesphecia hungarica

2.000

Mocsári szitkár

Chamaesphecia palustris

2.000

Napvirágszitkár

Synansphecia affinis

2.000

Sodrómolyfélék családja

Magyar tölgymakkmoly

Pammene querceti

10.000

Tűzmolyok családja

Cifra fényilonca

Palmitia massilialis

2.000

Fehérfoltos kormosmoly

Algedonia luctualis

10.000

Keleti kormosmoly

Reskovitsia alborivularis

50.000

Mocsári tűzmoly

Ostrinia palustralis

2.000

Tollasmolyfélék családja

Hangyabogáncs-tollasmoly

Calyciphora xanrhodactyla

2.000

Magyar egytollúmoly

Agdistis intermedia

10.000

Busalepkefélék családja

Nyugati törpebusalepke

Spialia sertorius

10.000

Tisztesfű-busalepke

Carcharodus lavatherae

50.000

Pillangófélék családja

Farkasalmalepke

Zerynthia polyxena

10.000

Fecskefarkú lepke

Papilio machaon

2.000

Kardoslepke

Iphiclides podalirius

10.000

Kis apollólepke

Parnassius mnemosyne

10.000

Fehérlepkefélék családja

Dolomit-kéneslepke

Colias chrysotheme

50.000

Hegyi fehérlepke

Pieris bryoniae

50.000

Keleti mustárlepke

Leptidea morsei

10.000

Magyar fehérlepke

Pieris manni

50.000

Narancsszínű kéneslepke (Narancslepke)

Colias myrmidone

50.000

Sziklai fehérlepke

Pieris ergane

50.000

Boglárkalepke-félék családja

Barnabundás boglárka (Bundásboglárka)

Polyommatus admetus

10.000

Bükki szerecsenboglárka

Aricia artaxerxes

10.000

Csillogó boglárka

Polyommatus amandus

10.000

Északi boglárka

Plebejus idas

2.000

Gólyaorrboglárka

Aricia eumedon

10.000

Havasi tűzlepke

Lycaena hippothoe

2.000

Hegyi törpeboglárka

Cupido osiris (=sebrus)

50.000

Ibolyás tűzlepke

Lycaena alciphron

2.000

Karszti hangyaboglárka

Maculinea rebeli (=xerophila)

50.000

Kis tűzlepke

Lycaena thersamon

2.000

Magyar boglárka

Jolana iolas

50.000

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

50.000

Nagyfoltú hangyaboglárka

Maculinea arion

50.000

Szilfa-csücsköslepke

Satyrium w-album

2.000

Szürkés hangyaboglárka

Maculinea alcon

50.000

Tölgyfa-csücsköslepke

Satyrium ilicis

2.000

Türkiz boglárka

Maculinea ligurica

50.000

Vérfűboglárka

Maculinea teleius

50.000

Zanótboglárka

Maculinea nausithous

50.000

Tarkalepkefélék családja

Atalantalepke

Vanessa atalanta

2.000

Csőröslepke

Libythea celtis

2.000

Díszes tarkalepke

Euphydryas maturna

50.000

Ezüstfoltos gyöngyházlepke

Boloria euphrosyne

2.000

Fakó gyöngyházlepke

Boloria selene

2.000

Gyászlepke

Nymphalis antiopa

50.000

Kék lonclepke

Limenitis reducta

2.000

Keleti gyöngyházlepke

Argyronome laodice

10.000

Kis fehérsávoslepke

Neptis sappho

10.000

Kis rókalepke

Aglais urticae

10.000

Kis színjátszólepke

Apatura ilia

2.000

Lápi gyöngyházlepke

Brenthis ino

10.000

Lápi tarkalepke

Euphydryas aurinia

50.000

L-betűs rókalepke

Nymphalis vau-album

50.000

Lonclepke

Limenitis camilla

2.000

Magyar színjátszólepke

Apatura metis

50.000

Magyar tarkalepke

Melitaea telona

50.000

Nagy fehérsávoslepke

Neptis rivularis

2.000

Nagy nyárfalepke

Limenitis populi

50.000

Nagy rókalepke

Nymphalis polychloros

10.000

Nagy színjátszólepke

Apatura iris

10.000

Nappali pávaszem

Inachis io

2.000

Vörös rókalepke

Nymphalis xanthomelas

50.000

Zöldes gyöngyházlepke

Pandoriana pandora

2.000

Szemeslepkefélék családja

Homoki ökörszemlepke

Hyponephele lupina

2.000

Sápadt szemeslepke

Lopinga achine

10.000

Tarka szemeslepke

Chazara briseis

10.000

Tarkaszövőfélék családja

Tarkaszövő

Endromis versicolora

2.000

Pávaszemes-szövőfélék családja

Kis pávaszem

Eudia pavonia

10.000

Közepes pávaszem

Eudia spini

50.000

Nagy pávaszem

Saturnia pyri

10.000

Szövőlepkefélék családja

Sárga gyapjasszövő

Eriogaster catax

50.000

Tavaszi gyapjasszövő

Eriogaster lanestris

10.000

Ősziszövőfélék családja

Pitypangszövő

Lemonia taraxaci

10.000

Sávos pohók

Lemonia dumi

10.000

Szenderfélék családja

Dongószender

Hemaris tityus

2.000

Halálfejes lepke

Acherontia atropos

10.000

Pöszörszender

Hemaris fuciformis

10.000

Tölgyfaszender

Marumba quercus

10.000

Törpeszender

Proserpinus proserpina

2.000

Araszolófélék családja

Békabogyó-araszoló

Acasis appensata

10.000

Csücskös sziklaaraszoló

Odontognophos dumetatus

2.000

Fagyal-faaraszoló

Peribatodes umbraria

2.000

Fehérszárnyú aranyaraszoló

Perconia strigillaria

2.000

Hálós rétiaraszoló

Schistostege decussata

50.000

Hangyabogáncs-törpearaszoló

Eupithecia graphata

2.000

Havasi lápiaraszoló

Hydraelia sylvata

2.000

Havasi sziklaaraszoló

Charissa ambiguata

10.000

Hullámvonalas araszoló

Hydria undulata

2.000

Kis tavasziaraszoló

Archiearis puella

2.000

Lápi tarkaaraszoló

Chariaspilates formosarius

10.000

Magyar faaraszoló

Paraboarmia viertlii

2.000

Mészkő-sziklaaraszoló

Charissa pullata

2.000

Molyhostölgy-levélaraszoló

Ennomos quercarius

2.000

Nagy mályvaaraszoló

Larentia clavaria

2.000

Nyílfoltos tarkaaraszoló

Perisoma sagittata

10.000

Sziklaüröm-araszoló

Dyscia conspersaria

2.000

Tarka sziklaaraszoló

Charissa variegatus

50.000

Tőzegáfonya-araszoló

Arichanna melanaria

10.000

Változó sziklaaraszoló

Charissa intermedius

50.000

Vonalkás hegyiaraszoló

Euphya scripturata

10.000

Púposszövőfélék családja

Apáca-púposszövő

Furcula bicuspis

2.000

Aranyfoltos púposszövő

Leucodonta bicoloria

10.000

Barátka-púposszövő

Odontosia carmelita

10.000

Kormos púposszövő

Notodonta torva

2.000

Nyírfa-púposszövő

Pheosia gnoma

2.000

Sárgaholdas púposszövő

Phalera bucephaloides

10.000

Szilfa-púposszövő

Dicranura ulmi

2.000

Medvelepkefélék családja

Csonkaszárnyú medvelepke

Ocnogyna parasita

2.000

Csupasz medvelepke

Nudaria mundana

10.000

Díszes medvelepke

Arctia festiva

10.000

Gyászos medvelepke

Diaphora luctuosa

50.000

Májmoha-medvelepke

Paidia rica

2.000

Óriás-medvelepke

Pericallia matronula

50.000

Pettyes molyszövő

Coscinia cribraria

2.000

Útifű-medvelepke

Parasemia plantaginis

10.000

Bagolylepkefélék családja

Aranybagoly

Panchrysia deaurata

10.000

Ázsiai szegfűbagoly

Saragossa implexa

10.000

Barnáspiros földibagoly

Diarsia dahlii

2.000

Buckabagoly

Staurophora celsia

2.000

C-betűs aranybagoly

Lamprotes c-aureum

10.000

Erdei nádibagoly

Phragmatiphila nexa

10.000

Ezerjófűbagoly

Pyrrhia purpurites

50.000

Ezüstös apróbagoly

Eremodrina gilva

2.000

Ezüstös földibagoly

Euxoa birivia

10.000

Fehérjegyű törpebagoly

Mesotrosta signalis

50.000

Fehérsávos földibagoly

Euxoa hastifera

2.000

Füstös övesbagoly

Ephesia diversa

2.000

Gyopár-csuklyásbagoly

Cucullia gnaphalii

10.000

Hamvas csuklyásbagoly

Cucullia lucifuga

10.000

Harangvirág-csuklyásbagoly

Cucullia campanulae

10.000

Hegyi törpebagoly

Photedes captiuncula

2.000

Kéköves bagoly

Catocala fraxini

2.000

Keleti földibagoly

Euxoa distinguenda

2.000

Keserűgyökér-nappalibagoly

Schinia cardui

2.000

Kökörcsinvirág-földibagoly

Chersotis fimbriola

50.000

Láperdei karcsúbagoly

Polypogon gryphalis

2.000

Lápi fűgyökérbagoly

Amphipoea lucens

2.000

Lápi karcsúbagoly

Hypenodes orientalis

10.000

Magyar gyopárbagoly

Eublemma pannonica

50.000

Nagy tölgyfa-övesbagoly

Astiotes dilecta

10.000

Nyúlparéj-nappalibagoly

Schinia cognata

2.000

Platinabagoly

Apamea platinea

10.000

Pusztai földibagoly

Parexarnis fugax

10.000

Selymes földibagoly

Euxoa decora

10.000

Sisakvirág-aranybagoly

Euchalcia variabilis

2.000

Sötét övesbagoly

Catocala conversa

10.000

Szalmasárga búzabagoly

Oria musculosa

10.000

Szarkalábbagoly

Periphanes delphinii

10.000

Szegélyes földibagoly

Dichagyris musiva

10.000

Szélesszárnyú aranybagoly

Polychrysia moneta

10.000

Szigonyos földibagoly

Dichagyris candelisequa

10.000

Sziki ürömbagoly

Saragossa porosa

50.000

Szirti törpebagoly

Apaustis rupicola

2.000

Szürkésvörös földibagoly

Xestia sexstrigata

10.000

Tallós-fűgyökérbagoly

Apamea syriaca

2.000

Tárkonyüröm-csuklyásbagoly

Cucullia dracunculi

10.000

Tölgyfa-őszibagoly

Spudaea ruticilla

2.000

Törpeövesbagoly

Anarta myrtilli

10.000

Vasvirág-csuklyásbagoly

Cucullia xeranthemi

10.000

Vonalkás földibagoly

Euxoa vitta

50.000

Zörgőbagoly (Zörgőlepke)

Rileyana fovea

2.000

Hártyásszárnyúak rendje

Délvidéki poszméh

Bombus argillaceus

50.000

Gyapjaslepke-fürkész

Ichneumon dispar

2.000

Nagy smaragdfémdarázs

Stilbium cyanurum

10.000

Nagy szenderfürkész

Protichneumon pisarius

10.000

Óriás-fenyőfürkész

Rhyssa persuasoria

2.000

Óriás-tőrösdarázs

Megascolia maculata

50.000

Pompás fémdarázs

Parnopes grandior

2.000

Pompás útonállódarázs

Batazonellus lacerticidus

2.000

Ritka gatyásméh

Dasypoda mixta

2.000

Szöcskeölő darázs

Sphex rufocinctus

2.000

GERINCESEK

HALAK

Állasküsz

Chalcalburnus chalcoides

10.000

Botos kölönte

Cottus gobio

10.000

Cifra kölönte

Cottus poecilopus

10.000

Dunai nagyhering

Caspialosa kessleri

2.000

Felpillantó küllő

Gobio uranoscopus

50.000

Fenékjáró küllő

Gobio gobio

2.000

Fürge cselle

Phoxinus phoxinus

2.000

Gyöngyös koncér

Rutilus frisii

2.000

Halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus

10.000

Homoki küllő

Gobio kessleri

10.000

Kövicsík

Noemacheilus barbatulus

2.000

Kurta baing

Leucaspius delineatus

2.000

Leánykoncér

Rutilus pigus

10.000

Pénzes pér

Thymallus thymallus

10.000

Réticsík

Misgurnus fossilis

2.000

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

10.000

Sima tok

Acipenser nudiventris

10.000

Sőregtok

Acipenser stellatus

10.000

Sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus

2.000

Széles durbincs

Gymnocephalus baloni

2.000

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus

2.000

Tarka géb

Proterorhinus marmoratus

2.000

Törpecsík

Sabanejewia aurata

2.000

Vágócsík

Cobitis taenia

2.000

Vágótok

Acipenser gueldenstaedti

10.000

Vaskos csabak

Leuciscus souffia

10.000

Viza

Huso huso

10.000

KÉTÉLTŰEK

Békák rendje

Barna ásóbéka

Pelobates fuscus

2.000

Barna varangy

Bufo bufo

2.000

Erdei béka

Rana dalmatina

2.000

Gyepi béka

Rana temporaria

10.000

Kacagó béka (Tavi béka)

Rana ridibunda

2.000

Kecskebéka

Rana esculenta

2.000

Kis tavibéka

Rana lessonae

2.000

Levelibéka

Hyla arborea

2.000

Mocsári béka

Rana arvalis

2.000

Sárgahasú unka

Bombina variegata

10.000

Vöröshasú unka

Bombina bombina

2.000

Zöld varangy

Bufo viridis

2.000

Farkos kétéltűek rendje

Alpesi gőte

Triturus alpestris

50.000

Alpesi tarajosgőte

Triturus carnifex

10.000

Dunai tarajosgőte

Triturus dobrogicus

10.000

Foltos szalamandra

Salamandra salamandra

10.000

Pettyes gőte

Triturus vulgaris

2.000

Tarajos gőte

Triturus cristatus

10.000

HÜLLŐK

Pikkelyes hüllők rendje

Gyíkok

Elevenszülő gyík (Hegyi gyík)

Zootoca vivipara

50.000

Fali gyík

Podarcis muralis

10.000

Fürge gyík

Lacerta agilis

10.000

Homoki gyík

Podarcis taurica

10.000

Lábatlan gyík

Anguis fragilis

10.000

Zöld gyík

Lacerta viridis

10.000

Kígyók

Erdei sikló

Elaphe longissima

10.000

Keresztes vipera

Vipera berus

50.000

Kockás sikló

Natrix tessellata

10.000

Rézsikló

Coronella austriaca

10.000

Vízisikló

Natrix natrix

10.000

Teknősök rendje

Mocsári teknős

Emys orbicularis

50.000

MADARAK

Alka

Alca torda

10.000

Apácahantmadár

Oenanthe pleschanka

10.000

Apácalúd

Branta leucopsis

10.000

Apró partfutó

Calidris minuta

10.000

Aranylile

Pluvialis apricaria

10.000

Ázsiai pettyeslile

Pluvialis fulva

10.000

Bajszos sármány

Emberiza cia

50.000

Balkáni fakopáncs

Dendrocopos syriacus

10.000

Barátcinege

Parus palustris

10.000

Barátposzáta

Sylvia atricapilla

10.000

Barázdabillegető

Motacilla alba

10.000

Barkóscinege

Panurus biarmicus

50.000

Barna rétihéja

Circus aeruginosus

50.000

Barna zsezse

Carduelis cabaret

10.000

Barnahasú pusztaityúk

Pterocles exustus

10.000

Berki poszáta

Cettia cetti

10.000

Berki tücsökmadár

Locustella fluviatilis

50.000

Bíbic

Vanellus vanellus

50.000

Billegetőcankó

Actitis hypoleucos

10.000

Bonaparte-partfutó

Calidris fuscicollis

10.000

Bonelli-füzike

Phylloscopus bonelli

10.000

Búbos cinege

Parus cristatus

10.000

Búbos pacsirta

Galerida cristata

10.000

Búbos vöcsök

Podiceps cristatus

50.000

Búbosbanka

Upupa epops

50.000

Bütykös ásólúd

Tadorna tadorna

50.000

Cankópartfutó

Tryngites subruficollis

50.000

Cifra pehelyréce

Somateria spectabilis

10.000

Cigánycsuk

Saxicola torquata

10.000

Citrombillegető

Motacilla citreola

10.000

Citromsármány

Emberiza citrinella

10.000

Cserregő nádiposzáta

Acrocephalus scirpaceus

10.000

Csicsörke

Serinus serinus

10.000

Csigaforgató

Haematopus ostralegus

10.000

Csilpcsalpfüzike

Phylloscopus collybita

10.000

Csíz

Carduelis spinus

10.000

Csóka

Corvus monedula

10.000

Csonttollú

Bombycilla garrulus

10.000

Csuszka

Sitta europaea

10.000

Csüllő

Rissa tridactyla

10.000

Dankasirály

Larus ridibundus

10.000

Daru

Grus grus

50.000

Déli hantmadár

Oenanthe hispanica

10.000

Dolmányos sirály

Larus marinus

10.000

Egerészölyv

Buteo buteo

10.000

Ékfarkú halfarkas

Stercorarius parasiticus

10.000

Ékfarkú lile

Charadrius vociferus

10.000

Énekes hattyú

Cygnus cygnus

50.000

Énekes nádiposzáta

Acrocephalus palustris

10.000

Énekes rigó

Turdus philomelos

10.000

Erdei cankó

Tringa ochropus

10.000

Erdei fülesbagoly

Asio otus

50.000

Erdei pacsirta

Lullula arborea

50.000

Erdei pinty

Fringilla coelebs

10.000

Erdei pityer

Anthus trivialis

10.000

Erdei szürkebegy

Prunella modularis

10.000

Északi búvár

Gavia stellata

10.000

Ezüstlile

Pluvialis squatarola

10.000

Ezüstsirály

Larus argentatus

10.000

Fakó keselyű

Gyps fulvus

50.000

Fecskesirály

Larus sabini

10.000

Fehérfarkú lilebíbic

Chettusia leucura

10.000

Fekete harkály

Dryocopus martius

50.000

Fekete réce

Melanitta nigra

10.000

Fekete rigó

Turdus merula

10.000

Feketenyakú vöcsök

Podiceps nigricollis

50.000

Fenyérfutó

Calidris alba

10.000

Fenyőpinty

Fringilla montifringilla

10.000

Fenyőrigó

Turdus pilaris

10.000

Fenyősármány

Emberiza leucocephalos

10.000

Fenyőszajkó

Nucifraga caryocatactes

10.000

Fenyvescinege

Parus ater

10.000

Fitiszfüzike

Phylloscopus trochilus

10.000

Foltos nádiposzáta

Acrocephalus schoenobaenus

10.000

Függőcinege

Remiz pendulinus

10.000

Fülemüle

Luscinia megarhynchos

10.000

Fülemülesitke

Acrocephalus melanopogon

50.000

Füles vöcsök

Podiceps auritus

10.000

Füleskuvik

Otus scops

50.000

Fürj

Coturnix coturnix

50.000

Füsti fecske

Hirundo rustica

10.000

Füstös cankó

Tringa erythropus

10.000

Füstös réce

Melanitta fusca

10.000

Fütyülő réce

Anas penelope

50.000

Gatyás ölyv

Buteo lagopus

50.000

Gatyáskuvik

Aegolius funereus

50.000

Guvat

Rallus aquaticus

10.000

Gyűrűscsőrű sirály

Larus delawarensis

10.000

Hajnalmadár

Tichodroma muraria

10.000

Halászsirály

Larus ichthyaetus

10.000

Halvány geze

Hippolais pallida

50.000

Halvány sarlósfecske

Apus pallidus

10.000

Hamvas küllő

Picus canus

50.000

Hantmadár

Oenanthe oenanthe

10.000

Havasi csóka

Pyrrhocorax graculus

10.000

Havasi fülespacsirta

Eremophila alpestris

50.000

Havasi lile

Charadrius morinellus

50.000

Havasi partfutó

Calidris alpina

10.000

Havasi pityer

Anthus spinoletta

10.000

Havasi sarlósfecske

Apus melba

10.000

Havasi szürkebegy

Prunella collaris

10.000

Havasi varjú

Pyrrhocorax pyrrhocorax

10.000

Havasipinty

Montifringilla nivalis

10.000

Házi rozsdafarkú

Phoenicurus ochruros

10.000

Hegyi billegető

Motacilla cinerea

50.000

Hegyi fakusz

Certhia familiaris

10.000

Hegyi réce

Aythya marila

10.000

Héja

Accipiter gentilis

50.000

Heringsirály

Larus fuscus

10.000

Holló

Corvus corax

50.000

Hósármány

Plectrophenax nivalis

10.000

Hosszúcsőrű cankógoda

Limnodromus scolopaceus

10.000

Indiai lúd

Anser indicus

10.000

Jeges búvár

Gavia immer

10.000

Jeges sirály

Larus hyperboreus

10.000

Jegesréce

Clangula hyemalis

10.000

Jégmadár

Alcedo atthis

50.000

Kabasólyom

Falco subbuteo

50.000

Kacagócsér

Gelochelidon nilotica

50.000

Kakukk

Cuculus canorus

10.000

Kalandrapacsirta

Melanocorypha calandra

10.000

Kanalas réce

Anas clypeata

50.000

Karmazsinpirók

Carpodacus erythrinus

10.000

Karolinai csörgőréce

Anas carolinensis

10.000

Karvaly

Accipiter nisus

50.000

Karvalybagoly

Surnia ulula

50.000

Karvalyposzáta

Sylvia nisoria

50.000

Kék cinege

Parus caeruleus

10.000

Kék fú

Porphyrio porphyrio

10.000

Kék galamb

Columba oenas

50.000

Kékbegy

Luscinia svecica

50.000

Kékes rétihéja

Circus cyaneus

50.000

Keleti gerle

Streptopelia orientalis

10.000

Kenderike

Carduelis cannabina

10.000

Kendermagos réce

Anas strepera

50.000

Kenti csér

Sterna sandvicensis

10.000

Keresztcsőrű

Loxia curvirostra

10.000

Kerti geze

Hippolais icterina

10.000

Kerti poszáta

Sylvia borin

10.000

Kerti rozsdafarkú

Phoenicurus phoenicurus

50.000

Kínai üstökösgém

Ardeola bacchus

10.000

Királyfüzike

Phylloscopus proregulus

10.000

Kis bukó

Mergus albellus

10.000

Kis fakopáncs

Dendrocopos minor

10.000

Kis goda

Limosa lapponica

10.000

Kis hattyú

Cygnus columbianus

50.000

Kis légykapó

Ficedula parva

50.000

Kis lile

Charadrius dubius

10.000

Kis őrgébics

Lanius minor

50.000

Kis póling

Numenius phaeopus

10.000

Kis poszáta

Sylvia curruca

10.000

Kis sárszalonka

Lymnocryptes minimus

10.000

Kis sirály

Larus minutus

10.000

Kis sólyom

Falco columbarius

50.000

Kis vízicsibe

Porzana parva

50.000

Kis vöcsök

Tachybaptus ruficollis

50.000

Kontyos réce

Aythya fuligula

50.000

Kormos légykapó

Ficedula hypoleuca

10.000

Kormos varjú

Corvus corone corone

10.000

Kormosfejű cinege

Parus montanus

10.000

Kőforgató

Arenaria interpres

10.000

Közép fakopáncs

Dendrocopos medius

50.000

Kucsmás poszáta

Sylvia melanocephala

10.000

Kucsmás sármány

Emberiza melanocephala

10.000

Küszvágó csér

Sterna hirundo

50.000

Laposcsőrű víztaposó

Phalaropus fulicarius

10.000

Lappantyú

Caprimulgus europaeus

50.000

Léprigó

Turdus viscivorus

10.000

Lócsér

Sterna caspia

50.000

Lunda

Fratercula arctica

10.000

Macskabagoly

Strix aluco

50.000

Meggyvágó

Coccothraustes coccothraustes

10.000

Mezei pacsirta

Alauda arvensis

10.000

Mezei poszáta

Sylvia communis

10.000

Mezei veréb

Passer montanus

10.000

Molnárfecske

Delichon urbica

10.000

Nádi sármány

Emberiza schoeniclus

10.000

Nádi tücsökmadár

Locustella luscinioides

50.000

Nádirigó

Acrocephalus arundinaceus

10.000

Nagy bukó

Mergus merganser

10.000

Nagy fakopáncs

Dendrocopos major

10.000

Nagy halfarkas

Stercorarius skua

10.000

Nagy őrgébics

Lanius excubitor

50.000

Nagy pirók

Pinicola enucleator

10.000

Naumann-rigó

Turdus naumanni

10.000

Nyaktekercs

Jynx torquilla

10.000

Nyári lúd

Anser anser

50.000

Nyílfarkú halfarkas

Stercorarius longicaudus

10.000

Nyílfarkú réce

Anas acuta

50.000

Nyírfajd

Tetrao tetrix

50.000

Ökörszem

Troglodytes troglodytes

10.000

Örvös bukó

Mergus serrator

10.000

Örvös légykapó

Ficedula albicollis

10.000

Örvös lúd

Branta bernicla

10.000

Örvös rigó

Turdus torquatus

10.000

Őszapó

Aegithalos caudatus

10.000

Pajzsoscankó

Philomachus pugnax

10.000

Parlagi pityer

Anthus campestris

50.000

Pártásdaru

Anthropoides virgo

50.000

Parti lile

Charadrius hiaticula

10.000

Partifecske

Riparia riparia

10.000

Pásztorgém

Bubulcus ibis

10.000

Pásztormadár

Sturnus roseus

50.000

Pehelyréce

Somateria mollissima

10.000

Pettyes vízicsibe

Porzana porzana

50.000

Prérisirály

Larus pipixcan

10.000

Pusztai hantmadár

Oenanthe isabellina

10.000

Pusztai sas

Aquila nipalensis

50.000

Réti cankó

Tringa glareola

10.000

Réti pityer

Anthus pratensis

10.000

Réti tücsökmadár

Locustella naevia

50.000

Rózsás flamingó

Phoenicopterus ruber

50.000

Rózsás pirók

Carpodacus roseus

10.000

Rozsdás csuk

Saxicola rubetra

10.000

Rozsdás nádiposzáta

Acrocephalus agricola

10.000

Rozsdástorkú pityer

Anthus cervinus

10.000

Rövidcsőrű lúd

Anser brachyrhynchus

10.000

Rövidkarmú fakusz

Certhia brachydactyla

10.000

Sárga billegető

Motacilla flava

10.000

Sárgacsőrű kenderike

Carduelis flavirostris

10.000

Sárgafejű királyka

Regulus regulus

10.000

Sárgalábú cankó

Tringa flavipes

10.000

Sárgarigó

Oriolus oriolus

10.000

Sárjáró

Limicola falcinellus

10.000

Sarkantyús pityer

Anthus richardi

10.000

Sarkantyús sármány

Calcarius lapponicus

10.000

Sarki búvár

Gavia arctica

10.000

Sarki csér

Sterna paradisaea

10.000

Sarki lúd

Anser caerulescens

10.000

Sarki partfutó

Calidris canutus

10.000

Sarki sirály

Larus glaucoides

10.000

Sarlós partfutó

Calidris ferruginea

10.000

Sarlósfecske

Apus apus

10.000

Sárszalonka

Gallinago gallinago

50.000

Siketfajd

Tetrao urogallus

50.000

Sisegő füzike

Phylloscopus sibilatrix

10.000

Sivatagi hantmadár

Oenanthe deserti

10.000

Sivatagi lile

Charadrius leschenaultii

50.000

Sordély

Miliaria calandra

10.000

Sövénysármány

Emberiza cirlus

50.000

Süvöltő

Pyrrhula pyrrhula

10.000

Szalagos keresztcsőrű

Loxia leucoptera

10.000

Szélesfarkú halfarkas

Stercorarius pomarinus

10.000

Széncinege

Parus major

10.000

Szerecsensirály

Larus melanocephalus

50.000

Szőlőrigó

Turdus iliacus

10.000

Szürke cankó

Tringa nebularia

10.000

Szürke gém

Ardea cinerea

10.000

Szürke légykapó

Muscicapa striata

10.000

Szürke zsezse

Carduelis hornemanni

10.000

Talpastyúk

Syrrhaptes paradoxus

10.000

Temminck-partfutó

Calidris temminckii

10.000

Tengelic

Carduelis carduelis

10.000

Tengeri partfutó

Calidris maritima

10.000

Terekcankó

Xenus cinereus

10.000

Törpekuvik

Glaucidium passerinum

50.000

Törpesármány

Emberiza pusilla

10.000

Tövisszúró gébics

Lanius collurio

10.000

Tüskés bíbic

Hoplopterus spinosus

50.000

Tüzesfejű királyka

Regulus ignicapillus

10.000

Üstökösréce

Netta rufina

50.000

Vadgerle

Streptopelia turtur

10.000

Vándorfüzike

Phylloscopus inornatus

10.000

Vándorpartfutó

Calidris melanotos

10.000

Vastagcsőrű füzike

Phylloscopus schwarzi

10.000

Vékonycsőrű sirály

Larus genei

10.000

Vékonycsőrű víztaposó

Phalaropus lobatus

10.000

Vetési varjú

Corvus frugilegus

10.000

Viharsirály

Larus canus

10.000

Vízityúk

Gallinula chloropus

10.000

Vörhenyes fecske

Hirundo daurica

10.000

Vörös ásólúd

Tadorna ferruginea

50.000

Vörös vércse

Falco tinnunculus

50.000

Vörösbegy

Erithacus rubecula

10.000

Vörösfejű gébics

Lanius senator

50.000

Vörösnyakú vöcsök

Podiceps grisegena

50.000

Zátonykócsag

Egretta gularis

50.000

Zöld küllő

Picus viridis

50.000

Zöldike

Carduelis chloris

10.000

Zsezse

Carduelis flammea

10.000

EMLŐSÖK

Rovarevők rendje

Erdei cickány

Sorex araneus

2.000

Havasi cickány

Sorex alpinus

10.000

Keleti cickány

Crocidura suaveolens

2.000

Keleti sün

Erinaceus concolor

10.000

Közönséges vízicickány

Neomys fodiens

10.000

Mezei cickány

Crocidura leucodon

2.000

Miller-vízicickány

Neomys anomalus

10.000

Törpecickány

Sorex minutus

2.000

Vakondok

Talpa europaea

2.000

Denevérek rendje

Alpesi törpedenevér

Hypsugo savii

10.000

Bajuszos denevér

Myotis mystacinus

10.000

Barna hosszúfülű-denevér

Plecotus auritus

50.000

Brandt-denevér

Myotis brandti

50.000

Durvavitorlájú törpedenevér

Pipistrellus nathusii

10.000

Északi késeidenevér

Eptesicus nilssoni

10.000

Fehérszélű törpedenevér

Pipistrellus kuhli

50.000

Fehértorkú denevér

Vespertilio murinus

10.000

Hegyesorrú denevér

Myotis blythi

50.000

Horgasszőrű denevér

Myotis nattereri

50.000

Késeidenevér

Eptesicus serotinus

10.000

Kis patkósdenevér

Rhinolophus hipposideros

50.000

Koraidenevér

Nyctalus noctula

10.000

Közönséges denevér

Myotis myotis

50.000

Szőrőskarú koraidenevér

Nyctalus leisleri

50.000

Szürke hosszúfülű-denevér

Plecotus austriacus

10.000

Törpedenevér

Pipistrellus pipistrellus

10.000

Vízi denevér

Myotis daubentoni

10.000

Rágcsálók rendje

Csalitjáró pocok

Microtus agrestis

10.000

Erdei pele

Dryomys nitedula

50.000

Kerti pele

Eliomys quercinus

10.000

Közönséges hód

Castor fiber

50.000

Mogyorós pele

Muscardinus avellanarius

10.000

Mókus

Sciurus vulgaris

10.000

Nagy pele

Glis glis

2.000

Ürge

Spermophilus citellus

10.000

Ragadozók rendje

Barna medve

Ursus arctos

50.000

Hermelin

Mustela erminea

10.000

Molnárgörény (Mezei görény)

Mustela eversmanni

50.000

Nyuszt

Martes martes

10.000

Vadmacska

Felis silvestris

50.000

Párosujjú patások rendje

Alpesi zerge

Rupicapra rupicapra

50.000

3. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT NÖVÉNYEK

Magyar név

Tudományos név

Értéke (Ft)

HARASZTOK

Cselling

Notholaena marantae

30.000

NYITVATERMŐK

Csikófark

Ephedra distachya

30.000

ZÁRVATERMŐK

Adriai sallangvirág

Himantoglossum adriaticum

30.000

Bánáti bazsarózsa

Paeonia officinalis subsp. banatica

100.000

Bíboros sallangvirág

Himantoglossum caprinum

30.000

Borzas macskamenta

Nepeta parviflora

100.000

Bugaci nőszőfű

Epipactis bugacensis

100.000

Cifra kankalin

Primula auricula

100.000

Egyhajúvirág

Bulbocodium vernum

50.000

Erdélyi hérics

Adonis x hybrida

100.000

Északi sárkányfű

Dracocephalum ruyschiana

30.000

Gömböskosbor

Traunsteinera globosa

30.000

Gyapjas csüdfű

Astragalus dasyanthus

30.000

Gyapjas gyűszűvirág

Digitalis lanata

30.000

Gyapjas őszirózsa

Aster oleifolius

30.000

Hagymaburok

Liparis loeselii

50.000

Homoki kikerics

Colchicum arenarium

30.000

Horánszky-cickafark

Achillea horanszkyi

50.000

Karcsú nőszőfű

Epipactis gracilis

30.000

Kitaibel-varfű

Knautia kitaibelii subsp. tomentella

100.000

Kónya zsálya

Salvia nutans

100.000

Korai szegfű

Dianthus plumarius subsp. praecox

30.000

Kunsági bükköny

Vicia biennis

30.000

Lápi békabuzogány

Sparganium natans

50.000

Lápi hízóka

Pinguicula vulgaris

30.000

Lápi rence

Urticularia bremii

30.000

Légybangó

Ophrys insectifera

50.000

Lisztes kankalin

Primula farinosa

100.000

Lumnitzer-szegfű

Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri

30.000

Magyar gurgolya

Seseli leucospermum

30.000

Magyar kikerics

Colchicum hungaricum

30.000

Magyar kökörcsin

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

30.000

Magyar méreggyilok

Vincetoxicum pannonicum

50.000

Magyar nőszirom

Iris aphylla subsp. hungarica

50.000

Magyar vadkörte

Pyrus magyarica

100.000

Magyarföldi husáng

Ferula sadleriana

100.000

Méhbangó

Ophrys apifera

50.000

Mocsári kardvirág

Gladiolus palustris

100.000

Óriásútifű

Plantago maxima

50.000

Osztrák sárkányfű

Dracocephalum austriacum

100.000

Piacsenzai nőszőfű

Epipactis placentina

50.000

Pilisi len

Linum dolomiticum

100.000

Pókbangó

Ophrys sphegodes

30.000

Poszméhbangó

Ophrys holoserica

50.000

Réti angyalgyökér

Angelica palustris

30.000

Rigópohár (Boldogasszony papucsa)

Cypripedium calceolus

100.000

Rozsdás gyűszűvirág

Digitalis ferruginea

50.000

Sárgás habszegfű

Silene flavescens

50.000

Szarvas bangó

Ophrys scolopax

50.000

Széleslevelű harangvirág

Campanula latifolia

50.000

Szent István-szegfű

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

30.000

Szibériai hamuvirág

Ligularia sibirica

50.000

Szirti pereszlény

Micromeria thymifolia

50.000

Szíveslevelű hídőr

Caldesia parnassifolia

30.000

Tartós szegfű

Dianthus diutinus

100.000

Tátogó kökörcsin

Pulsatilla patens

100.000

Tátorján

Crambe tataria

30.000

Tornai vértő

Onosma tornensis

100.000

Tőzegorchidea

Hammarbya paludosa

50.000

Tuzson-cickafark

Achillea tuzsonii

50.000

Tüzes liliom

Lilium bulbiferum

30.000

Vrabélyi-estike

Hesperis vrabelyiana

30.000

Wittmann-repcsény (Halványsárga repcsény)

Erysimum wittmannii

30.000

4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

 

FOKOZOTTAN VÉDETT ÁLLATOK

Magyar név

Tudományos név

Értéke (Ft)

GERINCTELENEK

PUHATESTŰEK

CSIGÁK

Dobozi pikkelyescsiga

Hygromia kovacsi

100.000

IZELTLÁBÚAK

ROVAROK

Szitakötők rendje

Ritka hegyiszitakötő

Cordulegaster heros

100.000

Egyenesszárnyúak rendje

Álolaszsáska

Paracaloptenus caloptenoides

100.000

Magyar tarsza

Isophya costata

100.000

Stys-tarsza

Isophya stysii

100.000

Bogarak rendje

Futóbogárfélék családja

Beregi futrinka

Carabus hampei

100.000

Magyar futrinka

Carabus hungaricus

100.000

Zempléni futrinka

Carabus zawadszkii

100.000

Cincérfélék családja

Atracélcincér

Pilemia tigrina

100.000

Pusztai gyalogcincér

Dorcadion (fulvum) cervae

100.000

Cserebogárfélék családja

Remetebogár

Osmoderma eremita

100.000

Tegzesek rendje

Drávai tegzes

Platyphylax frauenfeldi

100.000

Mecseki őszitegzes

Chaetopteryx schmidi

100.000

Lepkék rendje

Farontólepkefélék családja

Sztyeplepke

Catopta thrips

100.000

Szakállasmolyfélék családja

Budai szakállasmoly

Glyphipterix loricatella

100.000

Boglárkalepke-félék családja

Csíkos boglárka

Polyommatus damon

100.000

Fóti boglárka

Plebejus sephirus

100.000

Szemeslepkefélék családja

Ezüstsávos szénalepke

Coenonympha oedippus

100.000

Araszolófélék családja

Anker-araszoló

Erannis ankeraria

100.000

Bükki hegyiaraszoló

Enterphria cyanata

100.000

Csüngőaraszoló

Phyllometra culminaria

100.000

Füstös ősziaraszoló

Lignioptera fumidaria

100.000

Magyar ősziaraszoló

Chondrosoma fiduciarium

100.000

Medvelepkefélék családja

Metelka-medvelepke

Rhyparioides metelkanus

100.000

Bagolylepkefélék családja

Díszes csuklyásbagoly

Cucullia formosa

100.000

Keleti lápibagoly

Arytrura musculus

100.000

Magyar őszi-fésűsbagoly

Asteroscopus syriacus

100.000

Magyar tavaszi-fésűsbagoly

Dioszeghyana schmidtii

100.000

Nagy szikibagoly

Gortyna borelii

100.000

Nagyfoltú bagoly

Oxytrypia orbiculosa

100.000

Vértesi csuklyásbagoly

Cucullia mixta

100.000

Villányi télibagoly

Polymixis rufocincta

100.000

GERINCESEK

KÖRSZÁJÚAK

Dunai ingola

Eudontomyzon mariae

100.000

Tiszai ingola

Eudontomyzon danfordi

250.000

HALAK

Dunai galóca

Hucho hucho

100.000

Lápi póc

Umbra krameri

100.000

Magyar bucó

Zingel zingel

100.000

Német bucó

Zingel streber

100.000

Petényi-márna (Magyar márna)

Barbus meridionalis (peloponnesius)

100.000

HÜLLŐK

Pikkelyes hüllők rendje

Gyíkok

Pannon gyík (Magyar gyík)

Ablepharus kitaibelii

100.000

Kígyók

Haragos sikló

Coluber caspius

500.000

Parlagi vipera

Vipera ursinii

1.000.000

MADARAK

Bakcsó

Nycticorax nycticorax

100.000

Barátkeselyű

Aegypius monachus

250.000

Barna kánya

Milvus migrans

250.000

Batla

Plegadis falcinellus

250.000

Békászó sas

Aquila pomarina

1.000.000

Borzas gödény

Pelecanus crispus

250.000

Bölömbika

Botaurus stellaris

100.000

Cigányréce

Aythya nyroca

500.000

Császármadár

Bonasa bonasia

500.000

Csíkosfejű nádiposzáta

Acrocephalus paludicola

500.000

Darázsölyv

Pernis apivorus

100.000

Dögkeselyű

Neophron percnopterus

100.000

Eleonóra-sólyom

Falco eleonorae

100.000

Északi sólyom (Vadászsólyom)

Falco rusticolus

100.000

Fakó rétihéja

Circus macrourus

100.000

Fattyúszerkő

Chlidonias hybridus

100.000

Fehér gólya

Ciconia ciconia

100.000

Fehérhátú fakopáncs

Dendrocopos leucotos

100.000

Fehérkarmú vércse

Falco naumanni

500.000

Fehérszárnyú szerkő

Chlidonias leucopterus

250.000

Fekete gólya

Ciconia nigra

500.000

Fekete sas

Aquila clanga

500.000

Feketeszárnyú székicsér

Glareola nordmanni

500.000

Feldegg-sólyom

Falco biarmicus

100.000

Gólyatöcs

Himantopus himantopus

250.000

Gulipán

Recurvirostra avosetta

250.000

Gyöngybagoly

Tyto alba

100.000

Gyurgyalag

Merops apiaster

100.000

Halászsas

Pandion haliaetus

250.000

Hamvas rétihéja

Circus pygargus

250.000

Haris

Crex crex

500.000

Héjasas

Hieraaetus fasciatus

100.000

Hóbagoly

Nyctea scandiaca

100.000

Kanalasgém

Platalea leucorodia

500.000

Kék vércse

Falco vespertinus

500.000

Kékcsőrű réce

Oxyura leucocephala

500.000

Kerecsensólyom

Falco cherrug

1.000.000

Kerti sármány

Emberiza hortulana

250.000

Kígyászölyv

Circaetus gallicus

500.000

Kis csér

Sterna albifrons

250.000

Kis héja

Accipiter brevipes

250.000

Kis kárókatona

Phalacrocorax pygmeus

500.000

Kis kócsag

Egretta garzetta

250.000

Kis lilik

Anser erythropus

1.000.000

Kormos szerkő

Chlidonias niger

250.000

Kövirigó

Monticola saxatilis

500.000

Kuvik

Athene noctua

100.000

Lilebíbic

Chettusia gregaria

250.000

Márványos réce

Marmaronetta angustirostris

250.000

Nagy fülemüle

Luscinia luscinia

100.000

Nagy goda

Limosa limosa

100.000

Nagy kócsag

Egretta alba

100.000

Nagy póling

Numenius arquata

100.000

Nagy sárszalonka

Gallinago media

250.000

Parlagi sas

Aquila heliaca

1.000.000

Piroslábú cankó

Tringa totanus

100.000

Pusztai ölyv

Buteo rufinus

100.000

Réti fülesbagoly

Asio flammeus

250.000

Rétisas

Haliaeetus albicilla

1.000.000

Reznek

Tetrax tetrax

250.000

Rózsás gödény

Pelecanus onocrotalus

250.000

Szalakóta

Coracias garrulus

500.000

Széki lile

Charadrius alexandrinus

500.000

Székicsér

Glareola pratincola

500.000

Szikipacsirta

Calandrella brachydactyla

250.000

Szirti sas

Aquila chrysaetos

500.000

Tavi cankó

Tringa stagnatilis

250.000

Törpegém

Ixobrychus minutus

100.000

Törpesas

Hieraaetus pennatus

500.000

Törpevízicsibe

Porzana pusilla

250.000

Túzok

Otis tarda

1.000.000

Ugartyúk

Burhinus oedicnemus

250.000

Uhu

Bubo bubo

250.000

Uráli bagoly

Strix uralensis

100.000

Üstökösgém

Ardeola ralloides

250.000

Vándorsólyom

Falco peregrinus

500.000

Vékonycsőrű póling

Numenius tenuirostris

1.000.000

Vízirigó

Cinclus cinclus

250.000

Vörös gém

Ardea purpurea

250.000

Vörös kánya

Milvus milvus

500.000

Vörösnyakú lúd

Branta ruficollis

500.000

EMLŐSÖK

Denevérek rendje

Csonkafülű denevér

Myotis emarginatus

100.000

Hosszúszárnyú denevér

Miniopterus schreibersi

100.000

Kereknyergű patkósdenevér

Rhinolophus euryale

100.000

Nagy patkósdenevér

Rhinolophus ferrumequinum

100.000

Nagyfülű denevér

Myotis bechsteini

100.000

Óriás-koraidenevér

Nyctalus lasiopterus

100.000

Piszedenevér

Barbastella barbastellus

100.000

Tavi denevér

Myotis dasycneme

100.000

Rágcsálók rendje

Csíkos szöcskeegér

Sicista subtilis

250.000

Északi pocok (Patkányfejű pocok)

Microtus oeconomus

250.000

Nyugati földikutya

Nannospalax leucodon

500.000

Ragadozók rendje

Farkas

Canis lupus

250.000

Hiúz

Lynx lynx

500.000

Vidra

Lutra lutra

250.000

5. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

FÉSZEKÉPÍTŐ HANGYAFAJOK VÉDETT FÉSZKEI (BOLYOK)

Magyar név

Tudományos név

Értéke (Ft)

Erdei vöröshangya

Formica rufa

50.000

Kis erdei-vöröshangya

Formica polyctenarufa

50.000

Kis nyomottfejű-hangya

Formica pressilabris

50.000

Nagy nyomottfejű-hangya

Formica execta

50.000

Pirosfejű vöröshangya

Formica truncorum

50.000

Réti vöröshangya

Formica pratensis

50.000

 

6. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

 

FOKOZOTTAN VÉDETT BARLANGOK

A)

Az Aggteleki-karsztvidék területén

Almási-zsomboly

 

Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja

Baradla-barlangrendszer

 

Baradla-tetői-zsomboly

 

Béke-barlang

 

Danca-barlang

 

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

 

Frank-barlang

 

Hosszú-tetői-barlang

Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

 

Kopasz-vigasz-barlang

Kossuth-barlang

 

Magas-tetői-barlang

Meteor-barlang

Rákóczi 1. sz. barlang

Rákóczi 2. sz. barlang

Rejtek-zsomboly

Szabadság-barlang

Szabó-pallagi-zsomboly

 

Széki-zsomboly

Vass Imre-barlang

Vecsem-bükki zsomboly

B)

A Bakony-hegységben

   

Acheron-kútbarlang

Alba Regia-barlang

 

Bongó-zsomboly

 

Csengő-zsomboly

Cserszegtomaji-kútbarlang

Csodabogyós-barlang

 

Döme-barlang

Háromkürtő-zsomboly

Hévízi-forrásbarlang

 

Jubileum-zsomboly

Lóczy-barlang

Odvas-kői-barlang

 

Szentgáli-kőlik

 

Tapolcai Kórház-barlang

 

Tapolcai-tavasbarlang

Tihanyi Forrás-barlang

C)

A Budai-hegységben

Bátori-barlang

Budai Vár-barlang

Ferenc-hegyi-barlang

Gellérthegyi-barlang

 

József-hegyi-barlang

Mátyás-hegyi-barlang

Molnár János-barlang

Pál-völgyi-barlang

 

Rácskai-barlang

Remete-barlang

Remete-völgyi Felső-barlang

Solymári-ördöglyuk

Szemlő-hegyi-barlang

 

D)

A Bükk-hegységben

Anna-barlang

 

Balekina-barlang

Balla-barlang

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer

 

Bányász-barlang

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

 

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

Büdös-pest

 

Diabáz-barlang

Diósgyőr-tapolcai-barlang

 

Fecske-lyuk

Fekete-barlang

 

Felső-forrási-barlang

 

Gyurkó-lápai-barlang

Hajnóczy-barlang

 

Három-kúti-barlang

 

Herman Ottó-barlang

Hillebrand Jenő-barlang

Istállós-kői-barlang

István-lápai-barlang

Jáspis-barlang

Kecske-lyuk

 

Király-kúti-zsomboly

Kis-kőháti-zsomboly

Kő-lyuk

 

Körös-barlang

Létrási-vizesbarlang

 

Lilla-barlang

Szepesi-Láner-barlangrendszer

 

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

Miskolc-tapolcai-tavasbarlang

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang

Pes-kő-barlang

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

 

Pongor-lyuk

 

Speizi-barlang

Suba-lyuk

Szamentu-barlang

Szeleta-barlang

 

Szent István-barlang

 

Szirén-barlang

Tar-kői-kőfülke

 

Tatár-árki-barlang

Udvar-kő

Upponyi 1. sz. kőfülke

 

Vár-tetői-barlang

 

Vénusz-barlang

 

Viktória-barlang

 

E)

A Cserhát-hegységben

Naszályi-víznyelőbarlang

F)

A Gerecse-hegységben

Angyal-forrási-barlang

Jankovich-barlang

 

Keselő-hegyi-barlang

Lengyel-barlang

Megalodus-barlang

 

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

Pisznice-barlang

 

Szelim-lyuk

Tükör-forrási-barlang

G)

A Mátra-hegységben

Csörgő-lyuk

H)

A Mecsek-hegységben

Abaligeti-barlang

Mánfai-kőlyuk

 

Mészégető-források-barlangja

Orfűi Vízfő-barlang

 

I)

A Pilis-hegységben

 

Amfiteátrum-barlang

 

Kiskevélyi-barlang

Leány-Legény-barlangrendszer

Papp Ferenc-barlang

 

Pilis-barlang

Pilisszántói-kőfülke

 

Róka-hegyi-barlang

Sátorkő-pusztai-barlang

Strázsa-hegyi-barlang

 

Szoplaki-ördöglyuk

Ürömi-víznyelőbarlang

J)

A Vértes-hegységben

 

Csákvári-barlang

 

Vértessomlói-barlang

   

K)

A Villányi-hegységben

   
 

Beremendi-kristálybarlang

 

Nagyharsányi-kristálybarlang

 

Somssich-hegyi 2. sz. barlang

Villányi 8. sz. barlang

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból

jelentős Növényfajok

Magyar név

Tudományos név

HARASZTOK

Apró kígyónyelv

Ophioglossum polyphyllum

Illatos pajzsika

Dryopteris fragans

Kúszó láncpáfrány

Woodwardia radicans

nincs magyar neve

Asplenium hemionitis

nincs magyar neve

Asplenium jahandiezii

nincs magyar neve

Botrychium simplex

nincs magyar neve

Culcita macrocarpa

nincs magyar neve

Diplazium sibiricum

nincs magyar neve

Dryopteris corleyi

nincs magyar neve
Hymenophyllum maderensis
nincs magyar neve
Isoetes azorica

nincs magyar neve

Isoetes boryana

nincs magyar neve

Isoetes malinverniana

nincs magyar neve
Isoplexis chalcantha
nincs magyar neve
Isoplexis isabelliana
nincs magyar neve
Marsilea azorica

nincs magyar neve

Marsilea batardae

nincs magyar neve

Marsilea strigosa

nincs magyar neve
Polystichum drepanum

nincs magyar neve

Trichomanes speciosum

NYITVATERMŐK

Szicíliai jegenyefenyő

Abies nebrodensis

ZÁRVATERMŐK

Algarve-csűdfű

Astragalus algarbiensis

Algarve-gyújtoványfű

Linaria algarviana

Álibolya

Jonopsidium acaule

Andalúziai nadragulya

Atropa baetica

Appennini kankalin

Primula apennina

Apró nárcisz

Narcissus asturiensis

Arktikus mák

Papaver radicatum subsp. hyperboreum

Azori baraboly
Chaerophyllum azoricum
Azori fagyöngy
Arceuthobium azoricum
Azori harangvirág
Azorina vidalii
Azori jázmin
Jasminum azoricum
Azori söprűshanga
Erica scoparia subsp. azorica

Bajor árvalányhaj

Stipa bavarica

Baleári bazsarózsa

Paeonia cambessedesii

Baleári imola

Centaurea balearica

Bársonyos habszegfű

Silene velutina

Bibircses csűdfű

Astragalus verrucosus

Bókoló nárcisz

Narcissus cyclamineus

Bolgár kockásliliom

Fritillaria drenovskii

Borzas kakukkfű

Thymus villosus subsp. villosus

Bucsecsi kőtörőfű

Saxifraga hirculus

Bürökszerű borgyökér

Oenanthe conioides

Calypso-orchidea

Calypso bulbosa

Csupasz pipitér

Anthemis glaberrima

Csüngő nárcisz

Narcissus triandrus

Dél-balkáni ibolya

Viola delphinantha.

Delibláti üröm

Artemisia pancicii

Dolomit-harangvirág

Campanula morettiana

Enyves imola

Centaurea alba subsp. princeps

Etruszk sáfrány

Crocus etruscus

Ezüstös varádics
Tanacetum ptarmiciflorum

Felemás angyalgyökér

Angelica heterocarpa

Fénylő kakukkfű

Thymus carnosus

Fodros atracél

Anchusa crispa

Görög bazsarózsa

Paeonia parnassica

Görög nadálytő

Symphytum cycladense

Granadai üröm

Artemisia granatensis

Hamvas zörgőfű

Crepis tectorum subsp. nigrescens

Havasi harangláb

Aquilegia alpina

Havasi iringó

Eryngium alpinum

Heldreich-imola

Centaurea alba subsp. heldreichii

Homoki ibolya

Viola rupestris subsp. relicta

Hosszúsugarú bordamag

Laserpitium longiradium

Hüvelykfű

Coleanthus subtilis

Ijesztő imola

Centaurea horrida

Jakabnapi aggófű

Senecio jacobea subsp. gotlandicus

Jankavirág

Jankaea heldreichii

Jaubert-ibolya

Viola jaubertiana

Kámforszagú kakukkfű

Thymus camphoratus

Kanári bűzfa
Anagyris latifolia

Kanári sárkányfa

Dracaena draco

Kitaibel-harangláb

Aquilegia kitaibelii

Kocsordlevelű imola

Centaurea peucedanifolia

Krétai datolyapálma

Phoenix theophrasti

Krétai gyertyánszál

Zelkova abelicea

Krétai macskamenta

Nepeta sphaciotica

Krétai szulák

Convolvulus argyrothamnus

Krétai szurokfű

Origanum dictamnus

Ligúriai harangvirág

Campanula sabatia

Macedón kockásliliom

Fritillaria gussichiae

Madeira-répa
Beta patula

Madridi zsombor

Sisymbrium cavanillesianum

Marchesetti-szemvidítófű

Euphrasia marchesettii

Mészkedvelő nárcisz

Narcissus calcicola

Mezei üröm

Artemisia campestris subsp. bottnica

Nagy homoki-naprózsa

Tuberaria major

Nagytermésű káposzta

Brassica macrocarpa

Óriás harangcsillag

Asyneuma giganteum

Orphanides-habszegfű

Silene orphanidis

Oslói kőtörőfű

Saxifraga osloensis

Párizsi korongpár

Biscutella neustriaca

Peloponnészoszi gubóvirág

Globularia stygia

Pireneusi gombafű

Androsace pyrenaica

Pireneusi harangrojt

Soldanella villosa

Pireneusi porcika

Herniaria latifolia subsp. litardierei

Pireneusi ternye

Alyssum pyrenaicum

Portugál babérmeggy
Prunus lusitanica

Riviérai tőzike

Leucojum nicaeense

Rodoszi bazsarózsa

Paeonia clusii subsp. rhodia

Rodriguez-boroszlán

Daphne rodriguezii

Rouy-pázsitszegfű

Armeria rouyana

Sáfránylevelű zörgőfű

Crepis crocifolia

Spanyol varjúláb

Coronopus navasii

Számoszi szarkaláb

Consolida samia

Szardíniai egres

Ribes sardum

Szeldeltlevelű üröm

Artemisia laciniata

Széleslevelű kutyabenge
Frangula azorica

Széleslevelű pázsitszegfű

Armeria pseudarmeria

Szemcsés fátyolvirág

Gypsophila papillosa

Szerb Ramond-virág

Ramonda serbica

Szicíliai gyöngyike

Muscari gussonei

Szicíliai oroszlánfog

Leontodon siculus

Sziklai boroszlán

Daphne petraea

Sziklai seprűfű

Bassia (Kochia) saxicola

Sziklai varjúköröm

Physoplexis comosa

Sziklalakó szegfű

Dianthus rupicola

Szőrös ibolya

Viola hispida

Szőrös párlófű

Agrimonia pilosa

Tajgetoszi kispereszlény

Micromeria taygetea

Tavaszi mandragóra

Mandragora officinarum

Tejfehér imola

Centaurea lactiflora

Tengerparti csűdfű

Astragalus maritimus

Tengerparti galaj

Galium litorale

Tűhegyű orbáncfű

Hypericum aciferum

Vékonyka homokhúr

Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida

Velencei sziksófű

Salicornia veneta

Vetési somkóró

Melilotus segetalis subsp. fallax

Wahlenberg-hídőr

Alisma wahlenbergii

Wildpreti-sziklagyökér
Monanthes wildpretii

Zöld nárcisz

Narcissus viridiflorus

Zsályalevelű fűz

Salix salvifolia subsp. australis

nincs magyar neve

Aconitum corsicum (Aconitum napellus subsp. corsicum)

nincs magyar neve

Adonis distorta

nincs magyar neve
Aeonium gomeraense
nincs magyar neve
Aeonium saundersii
nincs magyar neve
Aichryson dumosum

nincs magyar neve

Allium grosii

nincs magyar neve
Ammi trifoliatum

nincs magyar neve

Androcymbium europaeum

nincs magyar neve
Androcymbium psammophilum

nincs magyar neve

Androcymbium rechingeri

nincs magyar neve

Androsace cylindrica

nincs magyar neve

Androsace mathildae

nincs magyar neve
Andryala crithmifolia

nincs magyar neve

Anthyllis hystrix

nincs magyar neve
Anthyllis lemanniana

nincs magyar neve

Antirrhinum charidemi

nincs magyar neve

Antirrhinum lopesianum

nincs magyar neve

Apium bermejoi

nincs magyar neve

Aquilegia bertolonii

nincs magyar neve

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis

nincs magyar neve

Arabis sadina

nincs magyar neve

Arctagrostis latifolia

nincs magyar neve

Arctophila fulva

nincs magyar neve

Arenaria humifusa

nincs magyar neve

Arenaria nevadensis

nincs magyar neve

Arenaria provincialis

nincs magyar neve
Argyranthemum lidii

nincs magyar neve

Argyranthemum pinnatifidum subsp. succulentum

nincs magyar neve
Argyranthemum thalassophylum
nincs magyar neve
Argyranthemum winterii

nincs magyar neve

Armeria berlengensis

nincs magyar neve

Armeria helodes

nincs magyar neve

Armeria neglecta

nincs magyar neve

Armeria soleirolii

nincs magyar neve

Armeria velutina

nincs magyar neve

Artemisia oelandica

nincs magyar neve

Asphodelus bento-rainhae

nincs magyar neve

Aster pyrenaeus

nincs magyar neve

Aster sorrentinii

nincs magyar neve

Astragalus aquilanus

nincs magyar neve

Astragalus centralpinus

nincs magyar neve

Astragalus tremolsianus

nincs magyar neve

Athamanta cortiana

nincs magyar neve
Atractylis arbuscula
nincs magyar neve
Atractylis preauxiana

nincs magyar neve

Avenula hackelii

nincs magyar neve

Bellevalia hackelli

nincs magyar neve
Bencomia brachystachya
nincs magyar neve
Bencomia sphaerocarpa

nincs magyar neve

Berberis maderensis

nincs magyar neve

Biscutella vincentina

nincs magyar neve

Boleum asperum

nincs magyar neve

Borderea chouardii

nincs magyar neve

Brassica glabrescens

nincs magyar neve

Brassica insularis

nincs magyar neve

Braya linearis

nincs magyar neve

Bromus grossus

nincs magyar neve

Bunium brevifolium

nincs magyar neve

Bupleurum capillare

nincs magyar neve
Bupleurum handiense

nincs magyar neve

Bupleurum kakiskalae

nincs magyar neve

Calamagrostis chalybaea

nincs magyar neve
Calendula maderensis
nincs magyar neve
Caralluma burchardii

nincs magyar neve

Carduus myriacanthus

nincs magyar neve

Carex holostoma

nincs magyar neve
Carex malato-belizii

nincs magyar neve

Carex panormitana

nincs magyar neve

Centaurea attica subsp. megarensis

nincs magyar neve

Centaurea borjae

nincs magyar neve

Centaurea citricolor

nincs magyar neve

Centaurea corymbosa

nincs magyar neve

Centaurea gadorensis

nincs magyar neve

Centaurea kalambakensis

nincs magyar neve

Centaurea kartschiana

nincs magyar neve

Centaurea micrantha subsp. herminii

nincs magyar neve

Centaurea niederi

nincs magyar neve

Centaurea pinnata

nincs magyar neve

Centaurea pulvinata

nincs magyar neve

Centaurea rothmalerana

nincs magyar neve

Centaurea vicentina

nincs magyar neve

Centaurium rigualii

nincs magyar neve

Centaurium somedanum

nincs magyar neve

Centranthus trinervis

nincs magyar neve

Cephalanthera cucullata

nincs magyar neve
Ceropegia chrysantha

nincs magyar neve

Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum

nincs magyar neve
Chamaemeles coriacea
nincs magyar neve
Cheirolophus duranii
nincs magyar neve
Cheirolophus ghomerytus
nincs magyar neve
Cheirolophus junonianus
nincs magyar neve
Cheirolophus massonianus

nincs magyar neve

Cinna latifolia

nincs magyar neve
Cirsium latifolium
nincs magyar neve
Cistus chinamadensis

nincs magyar neve

Cistus palhinhae

nincs magyar neve

Coincya rupestris

nincs magyar neve

Colchicum corsicum

nincs magyar neve

Colchicum cousturieri

nincs magyar neve
Convolvulus caput-medusae

nincs magyar neve

Convolvulus fernandesii

nincs magyar neve
Convolvulus lopez-socasii
nincs magyar neve
Convolvulus massonii

nincs magyar neve

Corydalis gotlandica

nincs magyar neve
Crambe arborea
nincs magyar neve
Crambe laevigata
nincs magyar neve
Crambe sventenii

nincs magyar neve

Crepis granatensis

nincs magyar neve

Cytisus aeolicus

nincs magyar neve
Dendriopoterium pulidoi
nincs magyar neve
Deschampsia maderensis

nincs magyar neve

Dianthus cintranus subsp. cintranus

nincs magyar neve

Dianthus marizii

nincs magyar neve

Diplotaxis ibicensis

nincs magyar neve

Diplotaxis siettiana

nincs magyar neve

Diplotaxis vicentina

nincs magyar neve
Dorycnium spectabile

nincs magyar neve

Draba cacuminum

nincs magyar neve

Draba cinerea

nincs magyar neve
Euphrasia azorica
nincs magyar neve
Echium candicans
nincs magyar neve
Echium gentianoides

nincs magyar neve

Erigeron frigidus

nincs magyar neve

Erodium astragaloides

nincs magyar neve

Erodium paularense

nincs magyar neve

Erodium rupicola

nincs magyar neve

Erucastrum palustre

nincs magyar neve

Eryngium viviparum

nincs magyar neve
Euphorbia handiensis
nincs magyar neve
Euphorbia lambii

nincs magyar neve

Euphorbia margalidiana

nincs magyar neve

Euphorbia nevadensis

nincs magyar neve
Euphorbia stygiana

nincs magyar neve

Euphorbia transtagana

nincs magyar neve

Euphrasia genargentea

nincs magyar neve
Euphrasia grandiflora
nincs magyar neve
Ferula latipinna

nincs magyar neve

Festuca brigantina

nincs magyar neve

Festuca duriotagana

nincs magyar neve

Festuca elegans

nincs magyar neve

Festuca henriquesii

nincs magyar neve

Festuca summilusitana

nincs magyar neve

Fritillaria conica

nincs magyar neve

Fritillaria obliqua

nincs magyar neve

Fritillaria rhodocanakis

nincs magyar neve

Galium viridiflorum

nincs magyar neve

Gaudinia hispanica

nincs magyar neve

Genista dorycnifolia

nincs magyar neve

Genista holopetala

nincs magyar neve

Gentiana ligustica

nincs magyar neve

Gentianella anglica

nincs magyar neve
Geranium maderense
nincs magyar neve
Globularia ascanii
nincs magyar neve
Globularia sarcophylla
nincs magyar neve
Goodyera macrophylla

nincs magyar neve

Gymnigritella runei

nincs magyar neve

Halimium verticillatum

nincs magyar neve

Helianthemum alypoides

nincs magyar neve
Helianthemum bystropogophyllum

nincs magyar neve

Helianthemum caput-felis

nincs magyar neve
Helichrysum gossypinum
nincs magyar neve
Helichrysum monogynum

nincs magyar neve

Helichrysum sibthorpii

nincs magyar neve

Herniaria algarvica

nincs magyar neve

Herniaria lusitanica subsp. berlengiana

nincs magyar neve

Herniaria maritima

nincs magyar neve

Hippuris tetraphylla

nincs magyar neve

Holcus setiglumis subsp. duriensis

nincs magyar neve

Hyacinthoides vicentina

nincs magyar neve

Hymenostemma pseudanthemis

nincs magyar neve
Hypochoeris oligocephala

nincs magyar neve

Iberis arbuscula

nincs magyar neve

Iberis procumbens subsp. microcarpa

nincs magyar neve

Iris boissieri

nincs magyar neve

Iris marisca

nincs magyar neve

Jasione crispa subsp. serpentinica

nincs magyar neve

Jasione lusitanica

nincs magyar neve

Jonopsidium savianum

nincs magyar neve

Juncus valvatus

nincs magyar neve

Jurinea cyanoides

nincs magyar neve

Jurinea fontqueri

nincs magyar neve

Kosteletzkya pentacarpos

nincs magyar neve
Kunkeliella subsucculenta
nincs magyar neve
Lactuca watsoniana

nincs magyar neve

Lamyropsis microcephala

nincs magyar neve

Leontodon boryi

nincs magyar neve

Leontodon microcephalus

nincs magyar neve

Leuzea longifolia

nincs magyar neve
Limonium arborescens
nincs magyar neve
Limonium dendroides

nincs magyar neve

Limonium dodartii subsp. lusitanicum

nincs magyar neve

Limonium insulare

nincs magyar neve

Limonium lanceolatum

nincs magyar neve

Limonium multiflorum

nincs magyar neve

Limonium pseudolaetum

nincs magyar neve
Limonium spectabile

nincs magyar neve

Limonium strictissimum

nincs magyar neve
Limonium sventenii

nincs magyar neve

Linaria coutinhoi

nincs magyar neve

Linaria ficalhoana

nincs magyar neve

Linaria flava

nincs magyar neve

Linaria hellenica

nincs magyar neve

Linaria ricardoi

nincs magyar neve

Linaria tonzigii

nincs magyar neve

Linaria tursica

nincs magyar neve

Linum muelleri (Linum maritimum subsp. muelleri)

nincs magyar neve

Lithodora nitida

nincs magyar neve
Lotus azoricus
nincs magyar neve
Lotus callis-viridis
nincs magyar neve
Lotus kunkelii

nincs magyar neve

Luronium natans

nincs magyar neve

Luzula arctica

nincs magyar neve

Lythrum flexuosum

nincs magyar neve
Marcetella maderensis
nincs magyar neve
Maytenus umbellata
nincs magyar neve
Melanoselinum decipiens

nincs magyar neve

Micropyropsis tuberosa

nincs magyar neve

Moehringia fontqueri

nincs magyar neve

Moehringia lateriflora

nincs magyar neve

Moehringia tommasinii

nincs magyar neve
Monizia edulis

nincs magyar neve

Murbeckiella sousae

nincs magyar neve
Musschia aurea
nincs magyar neve
Musschia wollastonii
nincs magyar neve
Myosotis azorica

nincs magyar neve

Myosotis lusitanica

nincs magyar neve
Myosotis maritima

nincs magyar neve

Myosotis rehsteineri

nincs magyar neve

Myosotis retusifolia

nincs magyar neve
Myrica rivas-martinezii

nincs magyar neve

Najas flexilis

nincs magyar neve

Najas tenuissima

nincs magyar neve

Narcissus fernandesii

nincs magyar neve

Narcissus humilis

nincs magyar neve

Narcissus longispathus

nincs magyar neve

Narcissus nevadensis

nincs magyar neve

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

nincs magyar neve

Narcissus scaberulus

nincs magyar neve

Narcissus triandrus subsp. capax

nincs magyar neve

Naufraga balearica

nincs magyar neve

Nepeta dirphya

nincs magyar neve

Odontites granatensis

nincs magyar neve
Odontites holliana
nincs magyar neve
Oenanthe divaricata

nincs magyar neve

Omphalodes kuzinskyanae

nincs magyar neve

Omphalodes littoralis

nincs magyar neve

Ononis hackelii

nincs magyar neve
Onopordum nogalesii
nincs magyar neve
Onorpordum carduelinum

nincs magyar neve

Ophrys argolica

nincs magyar neve

Ophrys lunulata

nincs magyar neve

Orchis scopulorum

nincs magyar neve

Ornithogalum reverchonii

nincs magyar neve

Papaver laestadianum

nincs magyar neve
Parolinia schizogynoides
nincs magyar neve
Pericallis hadrosoma

nincs magyar neve

Persicaria foliosa

nincs magyar neve

Petagnia saniculifolia

nincs magyar neve

Petrocoptis grandiflora

nincs magyar neve

Petrocoptis montsicciana

nincs magyar neve

Petrocoptis pseudoviscosa

nincs magyar neve
Phagnalon benettii
nincs magyar neve
Phalaris maderensis
nincs magyar neve
Picconia azorica

nincs magyar neve

Picris willkommii

nincs magyar neve

Pinguicula nevadensis

nincs magyar neve
Pittosporum coriaceum

nincs magyar neve

Plantago algarbiensis (Plantago bracteosa)

nincs magyar neve

Plantago almogravensis

nincs magyar neve
Plantago malato-belizii

nincs magyar neve

Platanthera obtusata subsp. oligantha

nincs magyar neve

Polygonum praelongum

nincs magyar neve

Potentilla delphinensis

nincs magyar neve

Primula glaucescens

nincs magyar neve

Primula nutans

nincs magyar neve

Primula palinuri

nincs magyar neve

Primula scandinavica

nincs magyar neve

Primula spectabilis

nincs magyar neve

Pseudarrhenatherum pallens

nincs magyar neve

Puccinellia phryganodes

nincs magyar neve

Puccinellia pungens

nincs magyar neve

Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica

nincs magyar neve

Ranunculus lapponicus

nincs magyar neve

Ranunculus weyleri

nincs magyar neve

Reseda decursiva

nincs magyar neve

Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana (Coincya cintrana)

nincs magyar neve

Rosmarinus tomentosus

nincs magyar neve

Rouya polygama

nincs magyar neve
Rumex azoricus

nincs magyar neve

Rumex rupestris

nincs magyar neve
Sambucus palmensis
nincs magyar neve
Sanicula azorica

nincs magyar neve

Santolina elegans

nincs magyar neve

Santolina impressa

nincs magyar neve

Santolina semidentata

nincs magyar neve

Saxifraga berica

nincs magyar neve

Saxifraga cintrana

nincs magyar neve

Saxifraga florulenta

nincs magyar neve

Saxifraga portosanctana

nincs magyar neve

Saxifraga presolanensis

nincs magyar neve

Saxifraga tombeanensis

nincs magyar neve

Saxifraga valdensis

nincs magyar neve

Saxifraga vayredana

nincs magyar neve
Scabiosa nitens

nincs magyar neve

Scilla beirana

nincs magyar neve
Scilla maderensis

nincs magyar neve

Scilla odorata

nincs magyar neve
Sedum brissemoretii
nincs magyar neve
Semele maderensis

nincs magyar neve

Senecio caespitosus

nincs magyar neve

Senecio elodes

nincs magyar neve

Senecio lagascanus subsp. lusitanicus

nincs magyar neve

Senecio nevadensis

nincs magyar neve

Seseli intricatum

nincs magyar neve
Sibthorpia peregrina
nincs magyar neve
Sideritis cystosiphon
nincs magyar neve
Sideritis discolor

nincs magyar neve

Sideritis incana subsp. glauca

nincs magyar neve
Sideritis infernalis

nincs magyar neve

Sideritis javalambrensis

nincs magyar neve
Sideritis marmorea

nincs magyar neve

Sideritis serrata

nincs magyar neve

Sideroxylon marmulano

nincs magyar neve

Silene cintrana

nincs magyar neve

Silene furcata subsp. angustiflora

nincs magyar neve

Silene hicesiae

nincs magyar neve

Silene hifacensis

nincs magyar neve

Silene holzmanii

nincs magyar neve

Silene longicilia

nincs magyar neve

Silene mariana

nincs magyar neve

Silene rothmaleri

nincs magyar neve
Sinapidendron rupestre

nincs magyar neve

Sisymbrium supinum

nincs magyar neve
Solanum lidii

nincs magyar neve

Solenanthus albanicus

nincs magyar neve
Sorbus maderensis

nincs magyar neve

Sorbus teodorii

nincs magyar neve
Spergularia azorica
nincs magyar neve
Stemmacantha cynaroides subsp. azorica

nincs magyar neve

Stipa austroitalica

nincs magyar neve

Stipa styriaca

nincs magyar neve

Stipa veneta

nincs magyar neve
Sventenia bupleuroides
nincs magyar neve
Teline rosmarinifolia
nincs magyar neve
Teline salsoloides
nincs magyar neve
Teucrium abutiloides
nincs magyar neve
Teucrium betonicum

nincs magyar neve

Teucrium charidemi

nincs magyar neve

Teucrium lepicephalum

nincs magyar neve

Teucrium turredanum

nincs magyar neve

Thesium ebracteatum

nincs magyar neve

Thorella verticillatinundata

nincs magyar neve

Thymelaea broterana

nincs magyar neve

Thymus capitellatus

nincs magyar neve

Thymus lotocephalus (Thymus cephalotos)

nincs magyar neve

Trifolium saxatile

nincs magyar neve

Trisetum subalpestre

nincs magyar neve

Verbascum litigiosum

nincs magyar neve

Veronica micrantha

nincs magyar neve

Veronica oetaea

nincs magyar neve

Vicia bifoliolata

nincs magyar neve
Vicia dennesiana

nincs magyar neve

Viola athois

nincs magyar neve

Viola cazorlensis

nincs magyar neve
Viola paradoxa

nincs magyar neve

Wagenitzia lancifolia

8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontbóljelentős állatfajok

Magyar név

Tudományos név

GERINCTELENEK

Puhatestűek

KAGYLÓK

Spanyol gyöngykagyló

Margaritifera auricularia

Sziklafúró kagyló

Lithophaga lithophaga

Nagy sonkakagyló

Pinna nobilis

CSIGÁK

Angol csupaszcsiga

Geomalacus maculosus

Rozsdás csészecsiga

Patella ferruginea

nincs magyar neve

Caseolus calculus

nincs magyar neve

Caseolus commixta

nincs magyar neve

Caseolus sphaerula

nincs magyar neve

Discula leacockiana

nincs magyar neve

Discula tabellata

nincs magyar neve

Discula testudinalis

nincs magyar neve

Discula turricula

nincs magyar neve

Discus defloratus

nincs magyar neve

Discus guerinianus

nincs magyar neve

Elona quimperiana

nincs magyar neve

Geomitra moniziana

nincs magyar neve

Helix subplicata

nincs magyar neve

Leiostyla abbreviata

nincs magyar neve

Leiostyla cassida

nincs magyar neve

Leiostyla corneocostata

nincs magyar neve

Leiostyla gibba

nincs magyar neve

Leiostyla lamellosa

Ízeltlábúak

PÓKOK

nincs magyar neve

Macrothele calpeiana

ROVAROK

Szitakötők rendje

Fehérképű szitakötő

Leucorrhinia albifrons

Narancsfoltos szitakötő

Oxygastra curtisii

nincs magyar neve

Cordulegaster trinacriae

nincs magyar neve

Gomphus graslinii

nincs magyar neve

Lindenia tetraphylla

nincs magyar neve

Macromia splendens

nincs magyar neve

Sympecma braueri

Fogólábúak rendje

nincs magyar neve

Apteromantis aptera

Egyenesszárnyúak rendje

nincs magyar neve

Baetica ustulata

Bogarak rendje

Futóbogárfélék családja

nincs magyar neve

Carabus menetriesi pacholei

nincs magyar neve

Carabus olympiae

Díszbogárfélék családja

Pompás díszbogár

Buprestis splendens

Lepkék rendje

Pillangófélék családja

Déli fecskefarkúlepke

Papilio alexanor

Korzikai fecskefarkúlepke

Papilio hospiton

Nagy apollólepke

Parnassius apollo

Boglárkalepke-félék családja

Golgus-boglárka

Plebicula golgus

Tarkalepkefélék családja

Korzikai gyöngyházlepke

Fabriciana elisa

Szemeslepkefélék családja

Fekete szerecsenlepke

Erebia christi

Lápi szénalepke

Coenonympha hero

Nagy szerecsenlepke

Erebia calcaria

Olasz sakktáblalepke

Melanagria arge

Szudétai szerecsenlepke

Erebia sudetica

Szenderfélék családja

Déli szender

Hyles hippophaes

TÜSKÉSBŐRŰEK

TENGERISÜNÖK

Díszsün

Centrostephanus longispinus

GERINCESEK

HALAK

Adriai tok

Acipenser naccarii

Feketefoltos fogasponty

Valencia hispanica

Hegyesorrú maréna

Coregonus oxyrhynchus

Közönséges tok

Acipenser sturio

Rhone-vidéki bucó

Zingel asper

nincs magyar neve

Anaecypris hispanica

nincs magyar neve

Valencia letourneuxi

KÉTÉLTŰEK

Békák rendje

Görög barnabéka

Rana graeca

Ibériai dajkabéka

Alytes cisternasii

Ibériai kecskebéka

Rana perezi

Közönséges dajkabéka

Alytes obstetricans

Mallorcai korongnyelvűbéka

Alytes muletensis

Mediterrán levelibéka

Hyla meridionalis

Nádi varangy

Bufo calamita

Olasz barnabéka

Rana latastei

Olasz kecskebéka

Rana italica

Spanyol barnabéka

Rana iberica

Szardíniai levelibéka

Hyla sarda

Szíriai ásóbéka

Pelobates syriacus

Tarka korongnyelvűbéka

Discoglossus pictus

Tirrén korongnyelvűbéka

Discoglossus sardus

Zöld ásóbéka

Pelobates cultripes

nincs magyar neve

Discoglossus galganoi

nincs magyar neve

Discoglossus jeanneae

nincs magyar neve

Discoglossus montalentii

Farkos kétéltűek rendje

Alpesi szalamandra

Salamandra atra

Balkáni tarajosgőte

Triturus karelinii

Barlangi vakgőte

Proteus anguinus

Barna barlangiszalamandra

Speleomantes genei

Csukafejű gőte

Euproctus platycephalus

Ibériai szalamandra

Chioglossa lusitanica

Korzikai gőte

Euproctus montanus

Márványos gőte

Triturus marmoratus

Olasz barlangiszalamandra

Speleomantes italicus

Olasz gőte

Triturus italicus

Pápaszemes szalamandra

Salamandra terdigitata

Pireneusi gőte

Euproctus asper

nincs magyar neve

Salamandra aurorae

nincs magyar neve

Salamandra lanzai

nincs magyar neve

Salamandra luschani

nincs magyar neve

Speleomantes ambrosii

nincs magyar neve

Speleomantes flavus

nincs magyar neve

Speleomantes imperialis

nincs magyar neve

Speleomantes strinatii

nincs magyar neve

Speleomantes supramontes

HÜLLŐK

Pikkelyes hüllők rendje

Gyíkok

Baleári faligyík

Podarcis lilfordi

Balkáni homokigyík

Podarcis erhardii

Balkáni zöldgyík

Lacerta trilineata

Csupaszujjú gekkó

Cyrtopodion kotschyi

Fekete éleshátúgyík

Algyroides nigropunctatus

Fiumei faligyík

Podarcis melisellensis

Foltos ércesgyík

Chalcides ocellatus

Görög éleshátúgyík

Algyroides moreoticus

Görög hegyesfejűgyík

Lacerta graeca

Horvát faligyík

Lacerta horvathi

Ibériai hegyigyík

Lacerta monticola

Kanári óriásgyík

Gallotia simonyi

Kígyószemű gyík

Ophisops elegans

Közönséges agáma

Stellio stellio

Közönséges kaméleon

Chamaeleo chamaeleon

Lemezesujjú gekkó

Phyllodactylus europaeus

Máltai faligyík

Podarcis filfolensis

Míloszi faligyík

Podarcis milensis

Olasz faligyík

Podarcis sicula

Páncélos seltopuzik

Ophisaurus apodus

Peloponnészoszi faligyík

Podarcis peloponnesiaca

Pettyes kígyógyík

Ophiomorus punctatissimus

Pityusen faligyík

Podarcis pityusensis

Spanyol éleshátúgyík

Algyroides marchi

Spanyol ércesgyík

Chalcides bedriagai

Spanyol faligyík

Podarcis hispanica

Spanyol zöldgyík

Lacerta schreiberi

Sziciliai faligyík

Podarcis wagleriana

Tirrén éleshátúgyík

Algyroides fitzingeri

Tirrén faligyík

Podarcis tiliguerta

Tirrén gyík

Lacerta bedriagae

nincs magyar neve

Chalcides occidentalis

nincs magyar neve

Chalcides sexlineatus

nincs magyar neve

Chalcides somonyi

nincs magyar neve

Chalcides viridianus

nincs magyar neve

Gallotia atlantica

nincs magyar neve

Gallotia galloti

nincs magyar neve

Gallotia stehlini

nincs magyar neve

Lacerta bonnali

nincs magyar neve

Lacerta danfordi

nincs magyar neve

Lacerta dugesi

nincs magyar neve

Tarentola angustimentalis

nincs magyar neve

Tarentola boettgeri

nincs magyar neve

Tarentola delalandii

nincs magyar neve

Tarentola gomerensis

Kígyók

Dahl-ostorsikló

Coluber najadum

Hegyi vipera

Vipera xanthina

Homoki boa

Eryx jaculus

Homoki vipera

Vipera ammodytes

Ibériai vipera

Vipera seoanni

Kis-ázsiai törpesikló

Eirenis modesta

Leopárdsikló

Elaphe situla

Macskakígyó

Telescopus falax

Míloszi vipera

Vipera schweizeri

Négycsíkos sikló

Elaphe quatuorlineata

Patkós sikló

Coluber hippocrepis

Sárgászöld haragossikló

Coluber viridiflavus

nincs magyar neve

Coluber jugularis

nincs magyar neve

Coluber laurenti

nincs magyar neve

Coluber nummifer

Teknősök rendje

Álcserepes teknős

Caretta caretta

Cserepes teknős

Eretmochelys imbricata

Fattyúteknős

Lepidochelys kempii

Görög teknős

Testudo hermanni

Kászpi teknős

Mauremys caspica

Kérgesteknős

Dermochelys coriacea

Levesteknős

Chelonia mydas

Mór teknős

Testudo graeca

Szegélyes teknős

Testudo marginata

nincs magyar neve

Mauremys leprosa

MADARAK

Afrikai szultántyúk

Porphyrula alleni

Álarcos csér

Sterna anaethetus

Álarcos gébics

Lanius nubicus

Álarcos réce

Anas americana

Álarcos szula

Sula dactylatra

Álarcos vízicsibe

Porzana carolina

Alaszkai partfutó

Calidris mauri

Alkabukó

Alle alle

Amerikai barátréce

Aythya americana

Amerikai bölömbika

Botaurus lentiginosus

Amerikai pettyeslile

Pluvialis dominicus

Amerikai szultántyúk

Porphyrula martinica

Amerikai törpegém

Ixobrychus exilis

Amuri vércse

Falco amurensis

Aranyos sármány

Emberiza aureola

Aranyszárnyú hernyófaló

Vermivora chrysoptera

Atlanti vészmadár

Puffinus puffinus

Atlasz-poszáta

Sylvia deserticola

Azori süvöltő

Pyrrhula murina

Baird-partfutó

Calidris bairdii

Bajszos poszáta

Sylvia cantillans

Baleári vészmadár

Puffinus mauretanicus

Balkáni füzike

Phylloscopus orientalis

Barátcsagra

Tschagra senegala

Barkós lombjáró

Dendroica pensylvanica

Barna bülbül

Pycnonotus barbatus

Barna füzike

Phylloscopus fuscatus

Barna gébics

Lanius cristatus

Barna halkapó

Halcyon smyrnensis

Barna légykapó

Muscicapa dauurica

Barna noddi

Anous stolidus

Barna szula

Sula leucogaster

Barnafejű gulyajáró

Molothrus ater

Barnanyakú szirtifogoly

Alectoris barbara

Barnatorkú partifecske

Riparia paludicola

Bengáli csér

Sterna bengalensis

Bering-csér

Sterna aleutica

Berki nádiposzáta

Acrocephalus dumetorum

Berki veréb

Passer hispaniolensis

Bonaparte-sirály

Larus philadelphia

Búbos réce

Aythya affinis

Bujkáló poszáta

Sylvia undata

Bukdosó vészmadár

Puffinus yelkouan

Bütykös hattyú

Cygnus olor

Bütykös szárcsa

Fulica cristata

Cédruscsonttollú

Bombycilla cedrorum

Cifra réce

Anas formosa

Ciprusi hantmadár

Oenanthe cypriaca

Ciprusi poszáta

Sylvia melanothorax

Citromcsicsörke

Serinus citrinella

Csíkos kéregjáró

Mniotilta varia

Csíkos szikipacsirta

Calandrella rufescens

Csíkos tücsökmadár

Locustella certhiola

Csíkos vízicsibe

Porzana marginalis

Csukár

Alectoris chukar

Csuklyás bukó

Mergus cucullatus

Csuklyás lombjáró

Wilsonia citrina

Dalos poszáta

Sylvia hortensis

Dalos tücsökmadár

Locustella fasciolata

Déli geze

Hippolais polyglotta

Déli óriáshojsza

Macronectes giganteus

Dolmányos albatrosz

Diomedea melanophris

Egyszínű sarlósfecske

Apus unicolor

Egyszínű seregély

Sturnus unicolor

Énekes gezerigó

Mimus polyglottos

Énekes verébsármány

Zonotrichia melodia

Erdei fülemülerigó

Hylocichla mustelina

Erdei sármány

Emberiza rustica

Estifecske

Chordeiles minor

Északi álarcosposzáta

Geothlypis trichas

Északi füzike

Phylloscopus borealis

Északi lombposzáta

Parula americana

Északi óriáshojsza

Macronectes halli

Északi sirályhojsza

Fulmarus glacialis

Északi szajkó

Perisoreus infaustus

Eszkimópóling

Numenius borealis

Ezüstalka

Synthliborhamphus antiquus

Fecskefarkú kánya

Elanoides forficatus

Fehérarcú viharfecske

Pelagodroma marina

Fehércsőrű búvár

Gavia adamsii

Fehérfejű kerceréce

Bucephala albeola

Fehérfejű rétisas

Haliaeetus leucocephalus

Fehérszárnyú pacsirta

Melanocorypha leucoptera

Fehértorkú fülemüle

Irania gutturalis

Fehértorkú verébsármány

Zonotrichia albicollis

Fekete lumma

Cepphus grylle

Feketearcú sármány

Emberiza spodocephala

Feketecsőrű esőkakukk

Coccyzus erythrophthalmus

Feketehasú pusztaityúk

Pterocles orientalis

Feketenyakú gém

Ardea melanocephala

Feketeszárnyú goda

Limosa haemastica

Feketetorkú lombjáró

Dendroica virens

Feketetorkú poszáta

Sylvia rueppelli

Feketetorkú szürkebegy

Prunella atrogularis

Félörvös légykapó

Ficedula semitorquata

Flótázó fülemülerigó

Catharus ustulatus

Fokföldi szula

Morus capensis

Foltos tücsökmadár

Locustella lanceolata

Futómadár

Cursorius cursor

Füles kárókatona

Phalacrocorax auritus

Füles keselyű

Torgos tracheliotus

Füstös cinege

Parus lugubris

Füstös csér

Sterna fuscata

Füstös junkó

Junco hyemalis

Galléros túzok

Chlamydotis undulata

Grönlandi nagy lilik

Anser albifrons flavirostris

Guvatfürj

Turnix sylvatica

Gyémántrozsdafarkú

Phoenicurus moussieri

Gyűrűscsőrű szárcsa

Fulica americana

Gyűrűscsőrű vöcsök

Podilymbus podiceps

Halvány rigó

Turdus obscurus

Háromujjú hőcsik

Picoides tridactylus

Havasi hófajd

Lagopus mutus

Házi veréb

Passer domesticus

Hegyesfarkú partfutó

Calidris acuminata

Hegyesfarkú sárszalonka

Gallinago stenura

Hegyi kalandrapacsirta

Melanocorypha bimaculata

Himalájai földirigó

Zoothera dauma

Himalájai füzike

Phylloscopus humei

Hólúd

Anser rossii

Homoki pacsirta

Ammomanes cincturus

Hósirály

Pagophila eburnea

Hosszúfarkú cankó

Bartramia longicauda

Hosszúujjú partfutó

Calidris subminuta

Ibériai füzike

Phylloscopus brehmii

Ibériai sas

Aquila adalberti

Indigópinty

Passerina cyanea

Izlandi kerceréce

Bucephala islandica

Kacagó sirály

Larus atricilla

Kaffersarlósfecske

Apus caffer

Kanadai csuszka

Sitta canadensis

Kanadai daru

Grus canadensis

Kanadai lile

Charadrius semipalmatus

Kanári*

Serinus canaria

Kanári csigaforgató

Haematopus meadewaldoi

Kanári csuk

Saxicola dacotiae

Kanári füzike

Phylloscopus canariensis

Kanári királyka

Regulus teneriffae

Kanári pityer

Anthus berthelotii

Karibi viharmadár

Pterodroma hasitata

Kárókatona

Phalacrocorax carbo

Kasmíri füzike

Phylloscopus subviridis

Kék gém

Hydranassa caerulea

Kék kövirigó

Monticola solitarius

Kék magvágó

Guiraca caerulea

Kék pinty

Fringilla teydea

Kékfarkú

Tarsiger cyanurus

Kékszarka

Cyanopica cyanus

Kékszárnyú réce

Anas discors

Keleti sarlósfecske

Apus pacificus

Keleti székicsér

Glareola maldivarum

Kéménysarlósfecske

Chaetura pelagica

Királycsér

Sterna maxima

Királygém

Ardea herodias

Kis geze

Hippolais caligata

Kis partfutó

Calidris pusilla

Kis sarlósfecske

Apus affinis

Kis vészmadár

Puffinus assimilis

Kontyos lunda

Lunda cirrhata

Korallsirály

Larus audouinii

Koreai viharfecske

Oceanodroma monorhis

Kormos hantmadár

Oenanthe leucura

Kormos réce

Anas rubripes

Koronás lombjáró

Dendroica coronata

Koronás füzike

Phylloscopus coronatus

Koronás hantmadár

Oenanthe leucopyga

Koronás harasztjáró

Seiurus aurocapillus

Koronás meggyvágó

Hesperiphona vespertina

Koronás verébsármány

Zonotrichia leucophrys

Korzikai csicsörke

Serinus corsicanus

Korzikai csuszka

Sitta whiteheadi

Kövi csuszka

Sitta neumayer

Kövi pacsirta

Galerida theklae

Köviveréb

Petronia petronia

Krokodilmadár

Pluvianus aegyptius

Kucsmás lombjáró

Dendroica striata

Kuhi

Elanus caeruleus

Lápi harasztjáró

Seiurus noveboracensis

Lappföldi cinege

Parus cinctus

Lármás cankó

Catoptrophorus semipalmatus

Lazúrcinege

Parus cyanus

Legyezőfarkú lombposzáta

Setophaga ruticilla

Lumma

Uria aalge

Macskamadár

Dumetella carolinensis

Madeirai babérgalamb

Columba trocaz

Madeirai viharfecske

Oceanodroma castro

Madeirai viharmadár

Pterodroma madeira

Magnólia-lombjáró

Dendroica magnolia

Mediterrán vészmadár

Calonectris diomedea

Mezei verébsármány

Ammodramus sandwichensis

Mocsári cankó

Tringa melanoleuca

Mocsári fülesbagoly

Asio capensis

Mongol pityer

Anthus godlewskii

Nagy keresztcsőrű

Loxia pytyopsittacus

Nagy partfutó

Calidris tenuirostris

Nagy vészmadár

Puffinus gravis

Narancstorkú lombjáró

Dendroica fusca

Narancstrupiál

Icterus galbula

Nyílfarkú pusztaityúk

Pterocles alchata

Odúfecske

Tachycineta bicolor

Olívgeze

Hippolais olivetorum

Olívhátú pityer

Anthus hodgsoni

Örvös csóka

Corvus dauuricus

Örvös frankolin

Francolinus francolinus

Örvös halkapó

Ceryle alcyon

Örvös réce

Aythya collaris

Pacsirtasármány

Chondestes grammacus

Pálmagerle

Streptopelia senegalensis

Papagájalka

Cychlorrhynchus psittacula

Pápaszemes pehelyréce

Somateria fischeri

Pápaszemes réce

Melanitta perspicillata

Pápaszemes sirály

Larus leucophthalmus

Parti pityer

Anthus petrosus

Perzsa füzike

Phylloscopus neglectus

Pettyes billegetőcankó

Actitis macularia

Pettyes fülemülerigó

Catharus guttatus

Pettyes kakukk

Clamator glandarius

Pettyes pusztaityúk

Pterocles senegallus

Piros tangara

Piranga rubra

Pirosszemű lombgébics

Vireo olivaceus

Pompás csér

Sterna elegans

Pompás fregattmadár

Fregata magnificens

Pusztai gébics

Lanius isabellinus

Remetecankó

Tringa solitaria

Rókafejű réce

Aythya valisineria

Rózsás csér

Sterna dougallii

Rózsás sirály

Rhodostethia rosea

Rozsdás lombjáró

Dendroica castanea

Rozsdás sármány

Emberiza caesia

Rozsdásnyakú lappantyú

Caprimulgus ruficollis

Rozsdástorkú partfutó

Calidris ruficollis

Rövidcsőrű cankógoda

Limnodromus griseus

Rubinbegy

Luscinia calliope

Sapkás lombjáró

Wilsonia pusilla

Sárga füzike

Phylloscopus trochiloides

Sárga lombjáró

Dendroica petechia

Sárgacsőrű esőkakukk

Coccyzus americanus

Sárgafejű csiröge

Xanthocephalus xanthocephalus

Sárgahasú cukorharkály

Sphyrapicus varius

Sárgahasú lombgébics

Vireo philadelphicus

Sárgalábú sirály

Larus cachinnans

Sárgatorkú lombgébics

Vireo flavifrons

Sarki hófajd

Lagopus lagopus

Sarlós réce

Anas falcata

Saskeselyű

Gypaetus barbatus

Seregély

Sturnus vulgaris

Seregélysármány

Dolichonyx oryzivorus

Sertefarkú sarlósfecske

Hirundapus caudacutus

Sivatagi fülespacsirta

Eremophila bilopha

Sivatagi lappantyú

Caprimulgus aegyptius

Sivatagi őrgébics

Lanius meridionalis

Sivatagi poszáta

Sylvia nana

Sivatagi sármány

Emberiza striolata

Sivatagi sólyom

Falco pelegrinoides

Skarláttangara

Piranga olivacea

Skót keresztcsőrű

Loxia scotica

Sötéttorkú rigó

Turdus ruficollis

Steller-pehelyréce

Polysticta stelleri

Szakállas bagoly

Strix nebulosa

Szalagos rétisas

Haliaeetus leucoryphus

Szalagos szerecsenhojsza

Bulweria bulwerii

Szardíniai poszáta

Sylvia sarda

Szavannasas

Aquila rapax

Szerecsenpacsirta

Melanocorypha yeltoniensis

Szerecsentörpegém

Ardeirallus sturmii

Szerecsen-vízicsibe

Limnocorax flavirostra

Szibériai földirigó

Zoothera sibirica

Szibériai szürkebegy

Prunella montanella

Szibériai vándorcankó

Heteroscelus brevipes

Sziklafecske

Hirundo pyrrhonota

Szirtifecske

Ptyonoprogne rupestris

Szirti fogoly

Alectoris graeca

Szirti galamb*

Columba livia

Sztyeppi lile

Charadrius asiaticus

Szuharbújó

Cisticola juncidis

Szula

Morus bassanus

Szürke légykapótirannusz

Sayornis phoebe

Szürke rigó

Turdus unicolor

Szürke sármány

Emberiza cineracea

Szürke vészmadár

Puffinus griseus

Szürkearcú fülemülerigó

Catharus minimus

Szürkefarkú babérgalamb

Columba junoniae

Szürkefejű babérgalamb

Columba bollii

Szürkefejű hernyófaló

Vermivora peregrina

Szürkefejű sirály

Larus cirrocephalus

Szürkevállú sármány

Emberiza pallasi

Tajgasármány

Emberiza chrysophrys

Tamariszkuszposzáta

Sylvia mystacea

Tamariszkuszveréb

Passer moabiticus

Tarka avarsármány

Pipilo erythrophthalmus

Tarka földirigó

Zoothera naevia

Tarka halkapó

Ceryle rudis

Tarka réce

Histrionicus histrionicus

Tarka vércse

Falco sparverius

Tarvarjú

Geronticus eremita

Tavi csér

Sterna forsteri

Tibeti lile

Charadrius mongolus

Tigrislombjáró

Dendroica tigrina

Töcspartfutó

Micropalama himantopus

Török csuszka

Sitta krueperi

Törpepartfutó

Calidris minutilla

Törpepóling

Numenius minutus

Törpeposzáta

Sylvia conspicillata

Trombitás sivatagipinty

Bucanetes githagineus

Tundrapityer

Anthus gustavi

Türk hantmadár

Oenanthe finschii

Tüskebujkáló

Cercotrichas galactotes

Üstökös kárókatona

Phalacrocorax aristotelis

Vándoralbatrosz

Diomedea exulans

Vándorrigó

Turdus migratorius

Vastagcsőrű lumma

Uria lomvia

Vastagcsőrű nádirigó

Acrocephalus aedon

Vékonycsőrű pacsirta

Chersophilus duponti

Viharfecske

Hydrobates pelagicus

Villás viharfecske

Oceanodroma leucorhoa

Vörhenyes fülemülerigó

Catharus fuscescens

Vörhenyes gezerigó

Toxostoma rufum

Vörhenyes pityer

Anthus rubescens

Vörhenyes törpegém

Ixobrychus eurythmus

Vörhenyes verébsármány

Zonotrichia iliaca

Vöröscsőrű trópusimadár

Phaethon aethereus

Vörösfejű sármány

Emberiza bruniceps

Vöröshomlokú csicsörke

Serinus pusillus

Vörösmellű magvágó

Pheucticus ludovicianus

Wilson-viharfecske

Oceanites oceanicus

Wilson-víztaposó

Phalaropus tricolor

Zöld gém

Butorides virescens

Zöld gyurgyalag

Merops superciliosus

Zöld-foki vészmadár

Calonectris edwardsii

Zöld-foki viharmadár

Pterodroma feae

EMLŐSÖK

Rovarevők rendje

Kanári cickány

Crocidura canariensis

Mediterrán sün

Atelerix (=Erinaceus) algirus

Pireneusi pézsmacickány

Galemys pyrenaicus

Denevérek rendje

Azori koraidenevér

Nyctalus azoreum

Blasius-patkósdenevér

Rhinolophus blasii

Botta-késeidenevér

Eptesicus bottae

Hosszúlábú denevér

Myotis capaccinii

Madeira-törpedenevér

Pipistrellus maderensis

Méhely-patkósdenevér

Rhinolophus mehelyi

Nagy szelindekdenevér

Tadarida teniotis

Tenerifi hosszúfülű-denevér

Plecotus teneriffae

Nyulak rendje

Havasi nyúl

Lepus timidus

Rágcsálok rendje

Bolgár egérpele

Myomimus roachi

Cabrera-pocok

Microtus cabrerae

Északi szöcskeegér

Sicista betulina

Perzsa mókus

Sciurus anomalus

Szibériai repülőmókus

Pteromys volans

Tarajos sül

Hystrix cristata

Cetek rendje

Állas csőröscet

Mesoplodon densirostris

Antillai csőröscet

Mesoplodon europaeus

Atlanti delfin

Stenella frontalis

Beluga

Delphinapterus leucas

Cuvier-csőröscet

Ziphius cavirostris

Csíkos delfin

Stenella coeruleoalba

Csukabálna

Balaenoptera acutorostrata

Északfoki bálna

Balaena glacialis

Északi csőröscet

Mesoplodon bidens

Fehérajkú kardszárnyúdelfin

Peponocephala electra

Fehércsőrű delfin

Lagerorchynchus albirostris

Fehéroldalú delfin

Lagerorchynchus acutus

Fraser-delfin

Lagenodelphis hosei

Grönlandi bálna

Balaena mysticetus

Háromszínű delfin

Stenella clymene

Hosszúcsőrű delfin

Steno bredanensis

Hosszúorrú csőröscet

Mesoplodon grayi

Hosszúszárnyú bálna

Megaptera novaeangliae

Hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin

Globicephala melas

Kacsafejű csőröscet

Hyperoodon ampullatus

Kis ámbráscet

Kogia breviceps

Kis kardszárnyúdelfin

Pseudorca crassidens

Közönséges barázdásbálna

Balaenoptera physalus

Közönséges delfin

Delphinus delphis

Közönséges disznódelfin

Phocoena phocoena

Közönséges kardszárnyúdelfin

Orcinus orca

Nagy ámbráscet

Physeter macrocephalus

Narvál

Monodon monoceros

Nyugat-afrikai púposdelfin

Sousa teuszii

Óriásbálna

Balaenoptera musculus

Palackorrú delfin

Tursiops truncatus

Pettyes delfin

Stenella attenuata

Risso-delfin

Grampus griseus

Rövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin

Globicephala macrorynchus

Tőkebálna

Balaenoptera borealis

Törpeámbráscet

Kogia simus

Törpe-kardszárnyúdelfin

Feresa attenuata

Trópusi bálna

Balaenoptera edeni

True-csőröscet

Mesoplodon mirus

Ragadozók rendje

Borjúfóka

Phoca vitulina

Egyiptomi mongúz

Herpestes ichneumon

Északi petymeg

Genetta genetta

Európai nyérc

Mustela lutreola

Grönlandi fóka

Pagophilus groenlandicus

Gyűrűsfóka

Phoca hispida

Hólyagos fóka

Cystophora cristata

Kúpos fóka

Halichoerus grypus

Mediterrán barátfóka

Monachus monachus

Párduchiúz

Lynx pardina

Rozsomák

Gulo gulo

Sarki róka*

Alopex lagopus

Szakállas fóka

Erignathus barbatus

Párosujjú patások rendje

Abruzzói zerge

Rupicapra ornata

Bezoárkecske*

Capra aegagrus

Korzikai gímszarvas

Cervus elaphus corsicanus

Kőszáli kecske

Capra ibex

Pireneusi zerge

Rupicapra pyrenaica

Spanyol kecske

Capra pyrenaica

*Kivéve a háziasított formákat.