Oldalfelelős Ábrahám L., frissítés: 2008.02.21.

<<vissza

Somogyi Múzeumok Közleményei
Természettudományi tanulmányai

 

Kötetek:  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17B
 

Somogyi Múzeumok Közleményei 1.
1973
szerk. (ed.): Bakay Kornél

PDF
Sági K. - Füzes M. 1973: Újabb adatok a Balaton 1863 előtti vízállás tendenciájának kérdéséhez - Somogyi Múzeumok Közleményei 1: Newer facts and figures on pre-1863 water-level tendencies of Lake Balaton
Keve A. 1973: A somogyi Balaton-part halastavainak madárvilága - Somogyi Múzeumok Közleményei 1: 263-275.
The bird-life of fish ponds along the shores of Lake Balaton at Somogy County

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 2.
1975
szerk. (ed.): Bakay Kornél

PDF
Keve A. 1975: Adatok az "Iszap" (Balatonberény) madárvilágához - Somogyi Múzeumok Közleményei 2: 155-161.
Data on birdlife int he swamp at Balatonberény

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 3.
1978
szerk. (ed.): Honfi István

PDF
Keve András: A Balaton déli partjának madárvilága - Somogyi Múzeumok Közleményei 3: 462-501.
Bird species of the Southern shore of Lake Balaton
PDF
Uherkovich Ákos: Belső-Somogy és Zselic határvidékének lepidopterológiai viszonyai (Lepidoptera) - Somogyi Múzeumok Közleményei 3: 503-518. Lepidopterological conditions in the borderland between Inner Somogy and the Zselic Region (Lepidoptera)
PDF
Keve András: Xántus János az ornitológus - Somogyi Múzeumok Közleményei 3: 519-527.
János Xantus as an ornithologist

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 4.
1981
szerk. (ed.): Mészáros Balázs

PDF
Uherkovich Á. 1981: A zselici tájvédelmi körzet nagylepkefaunája - Somogyi Múzeumok Közleményei 4: 5-23.
Macrolepidoptera fauna of Zselic Nature Conservation Area

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 9.
1992
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Héra Z. 1992: Kaposvár környéki gyűjtőhelyek szárazföldi csigáinak faunisztikai, állatföldrajzi vizsgálata - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 249-268. Faunistic and zoogeographical examination of the terrestrial snails in the gathering areas around Kaposvár
PDF
Uherkovich Á. - Nógrádi S. 1992: Some data to the Trichoptera fauna of Drava River, Hungary - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 269-278. Néhány adat a Dráva magyarországi szakaszának Trichoptera faunájához
PDF
Józan Zs. 1992: A Zselic darázsfaunájának (Hymenoptera, Aculeata) állatföldrajzi és ökofaunisztikai vizsgálata - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 307-319. Zoogeographical and ecofaunistic examination of the Zselic Hills digger wasp fauna (Hymenoptera, Sphecoidea)
PDF
Ábrahám L.1992: A Zselic tájvédelmi körzet Macrolepidoptera faunájának ismeretéhez (Lepidoptera) - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 293-306. Contribution to the knowledge of Macrolepidoptera in Zselic National Park (Lepidoptera)
PDF
Tóth S.: Adatok a Zselic zengőlégy faunájához (Diptera, Syrphidae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 307-319.
Data to the syrphid fauna of Zselic (Diptera: Syrphidae)
PDF
Majer J. 1992: Baláta-tó zoológiai felmérése (különös tekintettel a madárfaunára) - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 321-328. Zoological surveying of Lake Baláta (with special regard to bird-fauna)

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 10.
1994
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Uherkovich G. 1994: Adatok Dél-Dunántúl néhány kisebb vize algavegetációjának ismeretéhez - Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 145-150. Data to the algal vegetations of some small waters of Southern Transdanubia, Hungary 
PDF
Juhász M. 1994: A csokonyavisontai fás legelő flórája - Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 151-158.
Flora of the preservation area of Csokonyavisonta 

PDF
Ábrahám L. – Papp Z. 1994: A magyarországi Neuropteroidea fauna kutatásának története - Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 159-182. The story of researching the Hungarian Neuropteroidea fauna
PDF
Bálint Zs. 1994: Magyarország lepkéi a természetvédelem tükrében - Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 183-206.
The butterflies of Hungary in the scope of nature conservation

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 12.
1996
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Uherkovich G. 1996: Adatok a Balaton nyugati medencéje üledékfelszíni algavegetációja ismeretéhez - Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 223-255. Data to the knowledge for the algal vegetation of the sediment surface in Lake Balaton, Hungary
PDF
Novacsek P. 1996: Adatok Somogy flórájához - Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 257-261.
Data to the flora of Somogy
PDF
Tóth S. 1996: Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bögöly és katonalégy faunájához - Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 263-270. Data to the fauna of the horse-fly and soldier-fly (Diptera: Tabanidae, Stratiomyidae) of the protected area of the Boronka Region
PDF
Józan Zs. 1996: A Baláta környék fullánkos hártyásszárnyú faunájának (Hym., Aculeata) alapvetése - Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 271-297. Standard work on the fauna Hymenoptera, Aculeata of the Baláta Region
PDF
Purger J. J. 1996: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet keleti határvidékének (Somogy megye) kisemlős faunája, gyöngybagoly,
Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján - Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 299-302.
Small mammal fauna of the Eastern, border part of Boronka Landscape Protection Area (County Somogy) as obtained by barn owl, Tyto alba (Scopoli, 1769) Pellett analysis

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 13.
1998
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Király G. 1998: Adatok a Délkelet-Dunántúl flórájához - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 211-215.
Floristical data to the South-East Transdanubia, Hungary 
PDF
Lájer K. 1998: Újabb adatok Belső-Somogy flórájának és vegetációjának ismeretéhez – Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 217-239.
New data to the knowledge of the flora and the vegetation of Belső-Somogy, Hungary
PDF
Kevey B. – Borhidi A. – Klujber K. 1998: Belső-Somogy homoki bükkösei - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 241-256.
Beeches in the sand-lands of Inner-Somogy (Leucojo verno-Fagetum)
PDF
Farkas S. 1998: A Rinya-ártér Isopoda faunája I. - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 257-262.
Bakháza The Isopod fauna of the Rinya Region I. Bakháza (Hungary)
PDF
Ábrahám L. 1998: A study on the Hungarian freshwater osmylid and sponge-fly fauna (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 263-273. Tanulmány a hazai vízi életmódú recésszárnyú faunáról (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae)
PDF
Haris A. 1998: A Somogy Megyei Múzeum levéldarázs gyűjteménye (Hymenoptera, Symphyta) – Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 275-285. Sawfly collection of the Somogy County Museum (Hymenoptera, Symphyta)
PDF
Borsos S. 1998: Adatok Marcali környékének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 287-289. Data to the longhorn-beetle fauna of the Marcali surroundings (Coleoptera: Cerambycidae)
PDF
Marián M. 1998: A Zselic kétéltű és hüllő faunájáról (Amphibia, Reptilia) - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 291-304.
On the Amphibian and Reptile fauna of the Zselic (Amphibia, Reptilia)

PDF
Ábrahám L. – Juhász M. – Nagy L. 1998: Dr. Marián Miklós a Somogy Megyei Természettudományi Muzeológia megteremtője - Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 305-313.
Dr. Miklós Marián the first museologist at the Natural History Department of Somogy County Museum

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 14.
2000
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Dávid J. 2000: A Dennai- és a Vitorági-erdő története 1879-től az államosításig – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 275-284.
History of Denna and Vitorág Forest from 1879 to Nationalisation
PDF
Ábrahám L. 2000: The lacewings fauna of the Checheno-Ingushetia in the Caucasian Region (Neuroptera) – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 285-296. A Kaukázus régió Csecsen_Ingus területének recésszáryú faunája (Neuroptera)
PDF
Haris A.: New oriental sawflies (Hymenoptera: Tenthredinidae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 297-306
Új orientális levéldarazsak (Hymenoptera: Tenhredinidae)
PDF
Józan Zs. 2000: Külső-Somogy méhszerű (Hymenoptera, Apoidea) faunája – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 307-330.
The Apoid fauna of Outer Somogy (Hymenoptera: Apoidea)
PDF
Tóth S. 2000: Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park bögöly faunájához (Diptera: Tabanidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 331-342. Data to the horse-fly fauna of the Duna-Dráva National Park (Diptera: Tabanidae)
PDF
Fenyősi L. – Horváth Z. 2000: Adatok a fehér gólya (Ciconia ciconia) Somogy megyei állományához, az 1999. évi felmérés alapján. – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 343-348.
Data on the population of Ciconia ciconia (white stork) in Somogy County, Hungary, based on he 1999 survey
PDF
Fenyősi L. 2000: A Barcsi Borókás madarainak bibliográfiája (1937-1999) – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 349-358. A bibliography of the bird-studies made in the juniper grove near Barcs, Somogy County (1937-99)
PDF
Lelkes A. - Horváth Gy. 2000: Adatok a Kis-Balaton kisemlős faunájához, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 359-366.
Data to the small mammal fauna of Kis-Balaton, with special emphasis on the occurrence of the root vole (Microtus oeconomus)
PDF
Horváth Gy. – Lanszki J. 2000: Két erdei habitat kisemlős együttesének összehasonlító szünbiológiai vizsgálata – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 367-374.
Comparative ecological study of the small mammal assemblage of two forest habitats
PDF
Lanszki J. – Körmendi S. 2000: Ragadozó emlős közösség táplálékösszetétele a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben, Somogy megyében – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 375-382.
Diet of a carnivora community in the Boronka Nature Conservation Area, in Somogy County
PDF
Vargha B. 2000: 90 éves a Somogy megyei zoológus pap – tudós, dr. Iharos Gyula – Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 383-388.
Dr. Gyula Iharos priest-scientist, living in Somogy County, is 90 years old

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 15.
2002
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Majer J. – M. Bordács M. t – Borhidi A. 2002: A Baláta-tó vízminőségének alapállapot felvételezése - Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97-106.
Water quality investigation on Lake Baláta

PDF
Juhász M. – Hegedüs A. 2002: Természetes erdő aljnövényzetének megváltozása tájidegen fafajok ültetése esetén – Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 107-112.
Changes in herb layer of natural forests after planting alien tree species
PDF
Körmendi S. – Lanszki J. 2002: A Duna-Dráva Nemzeti Park különböző vizes élőhelyeinek zooplankton vizsgálata II. A Crustacea (Cladocera, Copepoda) fauna kvalitatív vizsgálata – Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 113-122.
Investigation of zooplankton from different water bodies of Duna-Dráva National Park. II. Qualitative investigation of Crustacea (Cladocera, Copepoda) fauna
PDF
Bérces S. 2002: Adatok a Baláta-tó Természetvédelmi Terület futóbógár faunájához (Coleoptera: Carabidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 123-128.
Data to the knowledge of the ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna of the Hungarian Baláta-Lake Nature Reserve Area
PDF
Nógrádi S. & Uherkovich Á. 2002: On the caddisflies (Trichoptera) from the catchment area of the rivers Mura and Kerka, Southwest Hungary - Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 129-144.
 
A Mura és Kerka vízrendszerének tegzesei (Trichoptera)
PDF
Fazekas I. 2002: Adatok Magyarország Zyganidae faunájának ismeretéhez (VII.) (Microlpeidoptera: Zygaenidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 145-156.
Data to the knowledge of Hungary’s Zygaenidae fauna, 17 (Microlepidoptera: Zygaenidae)
PDF
Somogyvári O. & Dombi I. 2002: A Zselic denevér faunája - Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 157-160.
Bat fauna in the Zselic Hills

 

Somogyi Múzeumok Közleményei 16.
2004
szerk. (ed.): Király István Szabolcs

PDF
Lájer K. 2004: A rejtőke (Teesdalia nudicaulis) előfordulása és a belső-somogyi ezüstperjés gyepek mai állapota – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 257-264.
The occurrence of shepherd’s cress (Teesdalia nudicaulis) and the recent status of grey hair-grasslands in Belső-Somogy

PDF
Börcsök Z. 2004: Botanikai vizsgálatok a péterhidai fás legelőn – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 265-278.
Botanical studies on the woody meadow of Péterhida (Somogy County, Hungary)
PDF
Szalóky I. – Bódis J. 2004: A Lellei-Bozót és a Szemesi-Berek élőhelyei – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 279-290.
Habitats of Bozót (Balatonlelle) and Berek (Balatonszemes), (Somogy County, Hungary)
PDF
Juhász M. 2004: A kései meggy (Prunus serotina ehrh.) előfordulása Somogy megyében – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 291-300. Occurrence of Black cherry (Prunus serotina ehrh.) in Somogy County (Hungary)
PDF
Lajos L. & Vadkerti E. 2004: Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae) of Villányi hills - Somogyi Múzeumok Közleményei 16:301-312. Adatok a Villányi-hegység talajlakó pókfaunájához (Araneae)
PDF
Farkas S. 2004: Data to the knowledge of the terrestrial Isopod (Isopoda. Oniscidea) fauna of Somogy County (Hungary: South Transdanubia) - Somogyi Múzeumok Közleményei 16:313-323.
Somogy megye szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájának alapvetése
PDF
Vadkerti E. 2004: Isophya (Orthoptera) fauna of South-Baranya-hills (South-Hungary, Transdanubian region) -
Somogyi Múzeumok Közleményei 16:325-327. A dél-baranyai-dombság Isophya faunája (Orthoptera)
PDF
Sár J. – Dudás Gy. – Merkl O. 2004: A hangyász álböde (Pleganophorus bispinosus Hampe, 1855) Magyarországon
(Coleoptera: Endomychidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 329-332.
Pleganophorus bispinosus Hampe, 1855 in Hungary (Coleoptera: Endomychidae)
PDF
Ábrahám L. & Mészáros Z. 2004: Remarks to the morphology of Deleproctophylla gelini (Navás, 1919) (Neuroptera: Ascalaphidae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 16:333-336 Megjegyzések a Deleproctophylla gelini (Navás, 1919) morfológiájához (Neuroptera: Ascalaphidae)
PDF
Hartner A. 2004: A Formica rufa L. és Formica pratensis Retz. (Hym.: Formicidae) napi aktivitásának vizsgálata belső-somogyi mintaterületeken – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 337-342.
The examination of the daily activity of the Formica rufa L. and Formica pratensis Retz. (Hym.: Formicidae) in sample areas in Inner-Somogy

PDF
Papp J. 2004: A Dél-Dunántúl gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae), VII. Alysiinae: Dacnusini, Orgilinae, Sigalphinae – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 343-352.
First outline of the Braconid fauna of Southern Transdanubia, Hungary (Hymenoptera, Braconidae), VII. Alysiinae: Dacnusini, Orgilinae and Sigalphinae
PDF
Fazekas I. 2004: Microlepidoptera pannoniae meridionalis, V. A Dél-Dunántúl üvegszárnyú lepkefaunája (Microlepidoptera: Sesiidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 353-368.
Microlepidoptera Pannoniae meridionalis N
o5 clearwing moth region fauna in the South Transdanubian (Microlepidoptera: Sesiidae)
PDF
Sáfián Sz. – Malgay V. 2004: Újabb előfordulási adatok Somogy megye nagylepke fauna ismeretéhez (Lepidoptera: Macrolepidoptera) – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 369-384.
New distributional data to the knowledge of the Lepidoptera fauna in Somogy County (Lepidoptera: Macrolepidoptera)
PDF
Lazányi I. 2004: A keresztes vipera – Vipera berus (Linnaeus, 1758) – somogyi populációinak morfológiai vizsgálata 1987-2004 között. – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 385-398.
The common viper / adder [Vipera berus (Linnaeus, 1758)] morphological study of the population in Somogy County between 1987 and 2004
PDF
Fenyősi L. – Horváth Z. 2004: A Barcsi Borókás területén fészkelő vízimadarak 1999. évi állományfelmérése, a felmérés tapasztalatai – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 399-408.
Monitoring of the nesting waterbird population in the Juniper grove, Barcs in 1999 and a report on the monitoring process
PDF
Purger J. J. 2004: Varászló, Somogysárd, Iharos és Csököly környékének, valamint az általuk határolt térség (Somogy megye) kisemlős faunája, gyöngybagoly Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 409-420.
Small mammal fauna of the region between Varászló, Somogysárd, Iharos and Csököly (County Somogy, Hungary), based on barn owl Tyto alba (Scopoli, 1769) Pellet analysis
PDF
Horváth Gy. – Sárkány H. – Molnár D. 2004: Kisemlősök közösségi szintű monitorozása két erdei élőhelyen (Bükkháti-erdő – Baranya megye, Lankóci-erdő – Somogy megye) – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 421-430.
Community-level monitoring of small mammals in two forest habitats (Bükkhát-forest: Baranya County; Lankóci-forest: Somogy County)

 

Somogy Múzeumok Közleményei 17 B
(2006 (2007))

szerk. (eds): Ábrahám Levente – Juhász Magdolna

PDF
Pál-Fám F., Boros V. 2006 (2007): Nagygombák vizsgálata Kaposvár városban - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 7-16.
Macrofungi examination in Kaposvár city, southwest Hungary
PDF
Balázs I. 2006 (2007): Nagygombák vizsgálata a Kaposvár melletti Tókaji-parkerdõben - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 17-30.
Macrofungi examination in Tókaji Park forest near Kaposvár, Southwest Hungary

PDF
Király G. 2006 (2007): Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 31-40. Additions to the vascular flora of Külsõ-Somogy region (Hungary)
Pál R., Pinke Gy., Szalontai B. 2006 (2007): Belvizes szántók növényzete Belsõ-Somogyban - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 41-56. Vegetation of vernal pools in Belsõ-Somogy
PDF
Z. Horváth J. 2006 (2007): Adatok somogyi tájak flórájához - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 57-68.
Data to the flora of landscapes in Somogy county, Hungary
PDF
Szabó I., Kercsmár V., H. Szőnyi É., L. Nyéki E. 2006 (2007): Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 69-82.
Floristic and vegetation studies in Jaba valley (Hungary, Somogy county)
PDF
Kevey B. 2006 (2007): A somogyi Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 83-102.
Oak-hornbeam forests of the floodplains of the Drava river in Somogy, SW. Hungary
PDF
Kevey B. 2006 (2007): A somogyi Dráva-ártér tölgy-kõris-szil ligetei - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 103-122.
Hardwood gallery forests of the floodplains of the Drava river in Somogy, SW. Hungary
PDF
Juhász M. 2006 (2007): A Barcsi Borókás növényzete - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 123-146.
Vegetation of the Barcs Nature Reserve (Hungary)
PDF
Dávid J. 2006 (2007): Erdõhasználati módok változásai a zselici erdőkben - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 147-158.Changing ways of use of wood in the forests of Zselic region (Hungary)
PDF
Farkas, S. 2006 (2007): The terrestrial Isopod Fauna of South Transdanubia (Hungary) - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 159-168. Dél-Dunántúl szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunája
PDF
Józan Zs. 2006 (2007): Újabb adatok a Zselic fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) faunájának ismeretéhez - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 169-182.
New data to the Aculeata fauna of the Zselic hills (Hymenoptera, Aculeata)
PDF
Majer, J. & Krcmar, S. 2006 (2007): Geographical distribution of Tabanids (Diptera: Tabanidae) of the Drava river along the Somogy County (Hungary), the Koprivnicko-krizevacka and one part Virovitic`´kopodravska County (Croatia) - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 183-198. Somogy-megye (Magyarország), Kapronca- és részben Verőce-megye (Horvátország)Dráva-menti bögölyeinek földrajzi előfordulása
PDF
Lanszki J. & Széles L. G. 2006 (2007): A Dráva-mellékén élõ nyestek (Martes foina) tavaszi táplálék-összetétele - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 199-206. Diet composition of stone martens (Martes foina) living in the Drava district, Hungary, in spring
PDF
Lanszki J. 2006 (2007): Automata képkészítés alkalmazási lehetõségei emlõstani vizsgálatokban - Somogy Múzeumok Közleményei 17 B: 207-214.
Application possibilities of remote sensing cameras in examination of mammals