Horvát Nemzetiségi Tájház
Lakócsa, Dózsa u. 54.

 

 

Lakócsán a Dózsa u. 54. számú lakóháznak, a gazdasági épülettel (egy fedél alá épített istálló, pajta) együtt, tájházként történő felújítását az 1980-as évek elején határozták el a falu vezetői, amikor az utolsó tulajdonosa id. Jelics Pál elhunyt, az utódok pedig a helyi tanácsnak eladták.

Levéltári források igazolják, hogy a telken már 1865-ben állt az a talpas, favázas szerkezetű, egykor zsuppszalmás, majd 1910-től cserépfedésű ház, melynek rekonstrukciója- a 19. század második felének életmódját reprezentálva- 1985-ben készült el. Ugyanezen felújítás során, a telken álló, szintén műemléki védettség alatt álló gazdasági épület is megújult.

Az egykori lakóházat 1986-ban Orzsi Zoltán néprajzkutató, a barcsi Dráva Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Dráva mentéről származó gyűjteményi tárgyaival, a 19. század végi állapotoknak megfelelően rendezte be.

Az ingatlan megvásárlását követően 1992-ig a 290/1 helyrajzi számú 6100 m ² belterületi
ingatlan kezelői jogára a lakócsai Községi Közös Tanács volt bejegyezve, a 290/2 helyrajzi számú 696 m ² területre a rajta álló lakóépülettel a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.

1992. december 9-én a Műemlékvédelmi Hivatal a 8720 törzsszám alatt bejegyzett, 290/2 helyrajzi számú ingatlant a rajta álló 72,9 m ²-es lakóházzal a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonába adta át. Az átadott ingatlan kezelésével a megye a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát bízta meg. A 290/1 helyrajzi számú ingatlan a rajta álló talpas, favázas, cserép-fedésű 27 m ²-es pajtával és a 19,3 m ²-es istállóval együtt Lakócsa Község Önkormányzatá-nak a tulajdonába került.

Függetlenül a megosztott tulajdontól, a fenntartásban mind a két tulajdonos kivette a részét az elmúlt évtizedekben. Az épületek karbantartásához szerény összeggel, de rendszeresen
hozzájárult az Országos Műemléki Hivatal.

Nagyobb felújításra 1993-ban került sor, amikor a lakóház zsuppszalmáját lecserélték, a
cserépfedésű istálló és pajta oromdeszkázatát kijavították a rekonstrukcióként készült fonott
kerítéssel és gémeskúttal együtt. A következő években az épületekre 50.000-300.000 Ft közötti ráfordítás mutatható ki. Nagyobb szabású állagmegóvási munkákra 2004-ben Somogy Megye Önkormányzata 2.158.000 Ft-ot biztosított.

2008-ra a lakóépület és a benne lévő tárlat megújítása elkerülhetetlenné vált.

A meghirdetett pályázatok elsőként a kiállítás újragondolására, egy új forgatókönyv/beren-

dezési terv elkészítésére, a kiállított tárgyak állagvédelmére nyújtottak lehetőséget.

A lakóház kiállításának forgatókönyv szintű megújítását a Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága a Reneszánsz Év-2008. keretében a „Tájházak a közösségért” című pályázaton elnyert 1.007.350 Ft támogatással és a Somogy Megyei Horvát Kisebbségi Területi
Önkormányzat 145.590 Ft önrész felvállalásával 2009. március 6-ra megvalósította.

A kiállítás címe: Élet a Dráva menti horvát falvakban a két háború közötti időszakban

A lakóház szerkezet és tető felújítása

 „A fejlesztés az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Vendégváró tájházak című pályázat keretében valósult meg.”

A pályázat önrészét a Somogy Megyei Területi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat biztosította.

A pályázati támogatás szakmai, pénzügyi és képes beszámolója.

A felújítás támogatói voltak:

Mecseki Erdészeti Zrt.
Lakócsa Község Önkormányzata

A felújítási munkákban részt vettek a múzeum munkatársai:

Kapitány Orsolya néprajzkutató-főmuzeológus
Simon Andrea gyűjteménykezelő
Matucza Ferenc grafikus
Marton Klára restaurátor
Horváth Péter restaurátor
Horváth Péter számítástechnikus-rendszergazda
Szíva László technikai alkalmazott
Magyarós József karbantartó
Ádi Zoltán karbantartó

A tájház kiállítása 2008-ban újult meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Reneszánsz Év-2008 Tájházak a közösségért című pályázat keretében.