Tisztelt érdeklődő!

Egy újabb fejezetéhez érkezett Együd Árpád folklorista hagyatékának bemutatása. Immár digitalizálva, mutatózva és adatolva interneten is elérhető a gyűjtemény hangzóanyaga a szakma és a nagyközönség számára.

Az egykori testnevelő tanár, a népművelő, a somogyi hagyományőrző tevékenység kiemelkedő alakja, a somogyi népköltészet jeles gyűjtője és feldolgozója harminc év szenvedélyes gyűjtőmunkájának eredményébe kínálunk betekintést. Pótolhatatlan értékű, rendkívül gazdag munkásságát tragikus halála szakította meg. Hagyatékát a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága féltve őrzi és gondozza.

Köszönhetően az NKA anyagi támogatásának bízunk abban, hogy a zömében még feldolgozatlan és publikálatlan gyűjteményrész közzétételével ki tudjuk elégíteni a kutatók, az iskolák, az intézmények és persze a lakosság egyre növekvő érdeklődését. Segítséget nyújtunk a Somogy megyében működő művészeti együtteseknek, népdalköröknek, hagyományőrző csoportoknak, néptáncegyütteseknek, énekkaroknak, mindazoknak, akik érintettek, érdekeltek az autentikus hagyományanyag megismerésében, megőrzésében és továbbadásában, vagy azt tűzték ki célul.

Tesszük ezt a BG-08 Kft-vel együttműködve, Molnár Éva jóvoltából, aki hosszú évekig a megyei múzeum dolgozója volt, lelkiismeretesen, magas szakmai igénnyel és az örökhagyó iránti mélységes tisztelettel kezelte a hagyatékot, jegyezte le a zenei anyag egy részét. Szakmailag dr. Szapu Magda, a hagyaték gondozója és tudományos feldolgozója felügyelte és irányította a munkálatokat.

A már elkészült adatbázis fejlesztésére is nagy figyelmet fordítunk. A portál igény szerint bővíthető, újabb modulokkal kiegészíthető (mint például az adatfelvételek gyűjtőhelyének térképre vetítése, fényképek és videofelvételek csatolása, hibakereső modul felvétele stb.).

A hangzóanyagot eredeti állapotában digitalizáltuk, így a felvételek minősége is változó. Ennek oka, hogy a kutató a mainál kezdetlegesebb technikai felszereléssel, mostohább körülmények között dolgozott, hangfelvételeit harminc-ötven éve rögzítette. A hiányos vagy pontatlan adatolást – a szakmai követelményeknek megfelelve – jobbára pótoltuk vagy pontosítottuk, az ismétléseket, a variánsokat azonban meghagytuk.

Együd Árpád befejezetlen életműve – a jelzett hiányosságok ellenére is – kimeríthetetlen kincsesbánya, melynek közzétételével lehetőséget kínálunk kiaknázására. Éljenek vele! Jó munkát, eredményes keresést, örömteli kutatást kívánunk Önöknek.