Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Kaposvár és Somogy tudományos, kulturális és művészeti örökségének
őrzője és közvetítője.
Gyorskereső

Ismertető

Ismertető a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum adatbázisairól


A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően lehetővé vált intézményünk számára a gyűjteményi adatbázisok interneten való hozzáférhetőségének biztosítása.Jelenleg három szakmai osztályunk gyűjteményi anyagából válogattunk, illetve kiadványaink érhetők el kereshető formában.

A Néprajzi Osztály fotótárában az 1920-as évek elejétől a népélet minden területe fellelhető, így a jeles napok szokásai, a viseletek, az építkezés és gazdálkodás módjai, eszközei, a vallásos élet helyszínei, tárgyai, építményei, a kisipar-háziipar termékei, Somogy megye népművészetének jeles személyei.

A Képzőművészeti Osztály gyűjteményi adatbázisának tételei a képzőművészeti gyűjtemény legnagyobb jelentőségű egységeit mutatják be. A XIX. sz. végének, XX. sz. elejének jelentős, Somogyhoz kötődő festőművészeinek (Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kunffy Lajos, Bernáth Aurél, Zichy Mihály) alkotásai, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményének darabjai mellet kortárs képzőművészeti alkotások is megtalálhatók itt.

A Természettudományi Osztály gyűjteményéből közzétett tételek Somogy megye gazdag élővilágából - mely mintegy 38 ezer fajt tartalmaz, ebből mintegy 10 ezer faj szerepel a múzeum gyűjteményében -, növény- és állatvilágából a legjellemzőbb fajok átfogó bemutatása.

Az intézmény által kiadott folyóiratok több sorozata is elérhető honlapunkon.
A Somogy Megyei Múzeumok Közleményei 1973-2010 között 19 kötetben jelentek meg. Természettudományi, régészeti, néprajzi, újkortörténeti és képzőművészeti tanulmányokat tartalmaznak. Szerzői nagyobb részben az intézmény munkatársai, de rendszeresen megjelenési lehetőséget biztosított a különböző tudományágakat képviselő szakembereknek.
A Natura Somogyiensis az intézmény természettudományi osztályának tematikus folyóirata. 2001 óta megjelent 19 kötete magyar és idegen nyelven mutatja be Somogy megye élővilágát.
A Somogyi Múzeumok Füzetei 1964-1993-ig jelent meg 20 alkalommal. Tartalmában a múzeum életének jelentős eseményeiről, kiállításairól adott tájékoztatást.
A kiadványok cikkei között szerző vagy szakág szerint is kereshetnek az érdeklődők.
Adatbázisainkban látogatóink széles köre talál érdeklődésének megfelelő tartalmakat. A felhasználók számára jól használható az általános műveltség elmélyítése vagy mélyebb szakmai tájékozódás tekintetében is. Reményeink szerint segítséget jelent az általános- és középiskolás diákoknak és pedagógusaiknak egyaránt, részben a meglévő ismeretek elmélyítésében, részben új ismeretek szerzésében.


A gyűjteményi adatbázisok közzététele a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.